خرید النگو دفاع مقدس در روزنامه‌هاي امروز

امروز نهم مرداد، روزنامه‌ها بخشي از مطالب صفحات خود را به انتشار اخبار دفاع مقدس اختصاص داده‌اند.به گزارش ايسنا روزنامه ملت ما از ابلاغ شيوه نامه ثبت‌نام مدارس شاهد بر اساس مقررات عمومي وزارت آموزش و پرورش خبر داده است.روزنامه تهران امروز از قول مهدي همايونفر تهيه كننده و از دوستان مستندساز شهيد آويني نوشته است:‌ سينماي ايران به نگاه شهيد آويني نزديك نيست.روزنامه آفتاب يزد با اشاره به بند 7 از قطعنامه 598 ايران و عراق نوشته‌اي با عنوان در غرامت جنگ 8 ساله چه شد؟! به چاپ رسانده است.روزنامه كارو كارگر از قول وزير كار و امور اجتماعي نوشت:‌ ياد شهدا و بزرگداشت آنها بزرگداشت الهي است.روزنامه رسالت از برگزاري نهمين كارگاه تاريخ شفاهي دفاع مقدس با حضور جمعي از محققان و نويسندگان اين حوزه و به همت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس خبر داده است.روزنامه ابتكار نوشته‌اي با عنوان «غرامت جنگ 8 ساله چه شد؟!» با اشاره به پرداخت غرامت جنگ دولت عراق به كويت منتشر كرده است.روزنامه كيهان نوشته‌اي از شهيد داود فخارزاده منتشر كرده است. اين روزنامه همچنين در صفحه فرهنگ پايداري گفت‌وگويي با امير حسين وليوند با موضوع لزوم پاسخ به پرسش‌هاي نسلي كه جنگ نديده است به چاپ رسانده است.روزنامه جمهوري اسلامي ياد كردي از شهيدان حميدرضا غضنفري و شهيد سهراب قاسمي منتشر كرده است. اين روزنامه همچنين در صفحه جبهه و جنگ با عنوان «روايت عشق و دلدادگي» روايت‌هايي از شهادت تعدادي از شهيدان دوران دفاع مقدس به چاپ رسانده است.