خرید النگو خواب شوم زن براي قتل شوهر تعبير شد

مردي كه با همدستي زني جوان، شوهر وي را به قتل رسانده بود، با حكم دادگاه به قصاص محكوم شد. متهمان به دليل اتهام ارتباط نامشروع نيز به تحمل 198 ضربه شلاق محكوم شدند.به گزارش فارس، نيمه‌شب 13 مرداد سال گذشته مأموران پليس شهرستان رباط‌كريم از طريق تماس‌هاي مردمي از قتل فجيع مردي ميانسال در خانه‌اش باخبر شدند. مأموران با حضور در محل حادثه با جسد مردي به نام ياسين روبه‌رو شدند كه بر اثر اصابت ضربات چاقو و چوب به بدنش به قتل رسيده بود و همسر وي مدعي شد افرادي با حمله به خانه، همسرش را به قتل رسانده و سپس جواهرات او را به سرقت برده‌اند.حدود 5 ماه از وقوع قتل و انجام تحقيقات پليس گذشته بود كه ماموران با ظنين شدن به همسر مقتول و تناقض‌گويي‌هاي وي، او را بازداشت كردند كه وي اعتراف كرد مدتي قبل از قتل با مرد جواني كه از بستگان خود بود، رابطه برقرار كرده و مرد جوان به او پيشنهاد داده بعد از كشتن همسرش با هم ازدواج كنند. با اعتراف اين زن، مرد جوان مدتي بعد شناسايي و دستگير شد و به ارتكاب قتل با همدستي اين زن اعتراف كرد. قرار مجرميت متهمان از سوي دادسراي جنايي صادر و پرونده براي رسيدگي به دادگاه كيفري استان تهران ارسال شد، تا اين‌كه جلسه محاكمه صبح ديروز در شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران و به رياست قاضي محمدي كشكولي برگزار شد. نماينده دادستان با اشاره به مدارك موجود در پرونده، بزه انتسابي به متهمان را محرز دانست و خواستار مجازات آنها شد. فرزندان متهم نيز خواستار قصاص قاتل پدرشان شدند.در ادامه جلسه، رفيع، متهم به قتل در جايگاه قرار گرفت و گفت: اتهام را قبول ندارم. روز حادثه من تهران نبودم و از طريق برادرم از جريان قتل باخبر شدم.متهم ارتباط با همسر مقتول را تكذيب كرد و زماني كه با پرينت مكالمات وي كه از مخابرات دريافت شده، روبه‌رو شد، گفت: تلفن همراه من در اختيار همسرم بود، آنها با هم ارتباط داشتند. وي درباره اين‌كه چه دليلي داشت همسر مقتول شب حادثه به همسر تو پيامك بزند و از آماده بودن شرايط و لوازم براي قتل شوهرش بگويد، سكوت كرد.در ادامه جلسه، مهين، متهم رديف دوم و همسر مقتول در جايگاه قرار گرفت و اتهامات خود را انكار كرد.در پي اين اظهارات، دختر متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: آن شب فقط يك نفر به خانه ما آمد و غير از شخصي كه با پدرم درگير شد، كسي در خانه نبود. اصلا مادرم زير پتو نبود و بعد از رفتن قاتل 2 بار به حياط رفت و آمد و براي بار سوم كه به حياط رفت، شروع به جيغ زدن كرد.در ادامه، برادرزاده مقتول در جايگاه قرار گرفت و گفت: صبح روز حادثه، مهين به من گفت خواب ديده كه عده‌اي در حال كشتن ياسين هستند و او نمي‌تواند به ياسين كمك كند؛ اين خواب در كمتر از يك روز تعبير شد و عموي من به قتل رسيد. بعد از اظهارات متهمان در بيان آخرين دفاعيات، قاضي محمدي كشكولي همراه مستشاران دادگاه وارد شور شدند و رفيع را به اتهام مباشرت در قتل و ارتباط نامشروع با مهين به قصاص و 99 ضربه شلاق و همچنين مهين را به اتهام معاونت در قتل و ارتباط نامشروع با رفيع به 10 سال حبس و تحمل 99 ضربه شلاق محكوم كردند.