خرید النگو حضور مكاني با پيراهن قرمز در تمرين استقلال

به گزارش خبرگزاري فارس، درحالي كه تمرين استقلال به پايان رسيده و بازيكنان اين تيم مشغول سرد كردن خود بودند به ناگاه سوشا مكاني دروازه بان تيم نفت تهران در محل تمرين آبي پوشان حاضر شد.وي كه پيراهن قرمزي هم بر تن داشت با واكنش هواداران استقلال روبه‌رو شد اما به سمت آنها رفت تا هواداران استقلال هم وي را تشويق كنند. با توجه به اينكه تمرين تيم نفت تهران بعد از استقلال در زمين دستگردي بود بازيكنان اين تيم با استقلالي ها روبه‌رو شدند. مكاني در مواجه با بازيكنان استقلال برخورد گرمي داشت. وي به ويژه با رحمتي خوش و بش ويژه اي داشت.حنيف عمران زاده نيز با ماكسيمو خوش و بشي داشت.