خرید النگو جواب فتح ا… زاده را در زمين مي دهم

سرویس ورزشی «» ـ کاپيتان اين فصل پرسپوليس هم در پاسخ به اين سؤال که غيبت بازيکنان ملي پوش اين تيم در اردوي ترکيه چقدر در کار اين تيم در آغاز فصل جديد تأثيرگذار است، گفت: فکر مي کنم که بازيکناني که به پرسپوليس آمده اند، بر اساس نياز مربي و فهرستي بوده که به مسؤولان باشگاه داده شده و فکر مي کنم که نيازهاي مربيان برآورده شده باشد. ما بايد در نظر بگيريم که اين اسکلت تيمي که در پرسپوليس باقي مانده است در دو فصل گذشته باعث قهرماني اين تيم در جام حذفي شده که جا دارد من به همه آن ها تبريک بگويم. قدس ، وي ادامه داد: درباره حضور نداشتن ملي پوشان پرسپوليس در اردوي ترکيه هم بايد بگويم که به هر حال اولويت با تيم ملي است، اما با شروع ليگ و پشت سر گذاشتن چند بازي مي توانيم با هم به هماهنگي برسيم. شايد ساير تيم هاي ليگ هم اين مشکل را داشته باشند، اما فکر مي کنم بعد از 5 هفته، هم بازيکنان هماهنگ مي شوند و هم کادر فني به ارنج اصلي خود مي رسد. کريمي که در اين نشست به عنوان کاپيتان تيم پرسپوليس معرفي شد، در پاسخ به اين سؤال که در پرسپوليس در چه پستي بازي خواهد کرد؟ گفت: من در تيم ملي با نظر کارلوس کي روش در پست هافبک دفاعي بازي مي کنم. در پرسپوليس هم با نظر کادر فني هر جايي که لازم باشد، بازي مي کنم و تلاش مي کنم بهترين بازدهي را داشته باشم. کاپيتان پرسپوليس در پاسخ به اين سؤال که کريمي چگونه با انگيزه شده، گفت: اتفاق خاصي براي من نيفتاده، هميشه سعي کردم بهترين بازي را انجام دهم، هر چند خيلي وقت ها موفق به انجام اين کار نشدم ولي تلاش مي کنم در تيم ملي و در باشگاه پرسپوليس خوب بازي کرده و دل مردم را شاد کنم.