خرید النگو جوابیه فرمانداری ورامین درخصوص خبر

باتوجه به درج خبری درخصوص زندگی یک جانباز در حمام متروکه فرمانداری شهرستان ورامین جوابیه ای در این خصوص منتشر کرد.  به نام خداهرچه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است. حضرت امام خمینی (ره)عطف به انتشار خبری باعنوان«زندگی یک جانباز درحمام متروکه» نکات ذیل بیان می گردد:1- درخصوص خبر فوق، باستحضار می رساند روستای عباس آباد متعلق به شهرستان ورامین نبوده و ذکر عنوان شهرستان ورامین در این خصوص اشتباهی محرز می باشد.2- از آنجا که رسیدگی به تمام شهروندان وظیفه ذاتی دستگاه ها و نهادهای شهرستان است، فرمانداری شهرستان ورامین پس از اطلاع از وضعیت نابسامان فرد یادشده، طی نامه ای به مسئولین شهرستان محل سکونت نامبرده، خواستار رسیدگی جدی و رفع مشکلات ایشان گردید. روابط عمومی فرمانداری شهرستان ورامین