خرید النگو تعيين ناظران مجلس بر صندوق توسعه ملس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو نفر از اعضای کمیسیون های اقتصادی و برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی را به عنوان ناظر در هیئت امنای صندوق توسعه ملی انتخاب کردند. به گزارش واحد مركزي خبر  ، آقایان مصباحی مقدم ، قادری ، فروزش ، عثمانی و سید حسین حسینی نمایندگان مردم تهران ، شیراز ، زاهدان ، بوکان و فریمان در این باره نامزد بودند. در جلسه علنی امروز مجلس ، پس از رای گیری و شمارش آرا آقای مصباحی مقدم با140 رای و آقای قادری با126 رای به عنوان دو ناظر در هیئت امنای صندوق توسعه ملی انتخاب شدند. آقایان فروزش ، عثمانی و حسینی نیز به ترتیب57 ، 32 و 29 رای کسب کردند.