خرید النگو تصاویر: اوقات فراغت در دریاچه ارومیه

عکس: اسفندیار اصغرخانی