خرید النگو ترمينال انتقال گاز مصر به رژيم صهيونيستي منفجر شد

نيروهاي امنيتي مصر اعلام كردند يك گروه مسلح ناشناس ترمينال انتقال گاز در مسير خط لوله انتقال گاز مصر به رژيم صهيونيستي را منفجر كردند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از آسوشيتد پرس اين حمله موجب شد تا آخرين ترمينال انتقال گاز در مسير خط لوله انتقال گاز مصر به رژيم صهيونيستي منفجر شود . اين آخرين ترمينال انتقال گاز در مسير اين خط لوله است كه در مرزهاي مصر قرار دارد .
اين سومين حمله بر ضد خط لوله انتقال گاز مصر به رژيم صهيونيستي در ماه جاري ميلادي به شمار مي رود . اين حمله همچنين پنجمين حمله به اين خط لوله پس از سرنگوني رژيم حسني مبارك در فوريه 2011 به شمار مي رود .
تا كنون هيچ گروهي مسئوليت اين حمله را بر عهده نگرفته است .