خرید النگو تجمع جمعي از معلمان حق‌التدريس در مقابل مجلس

جمعي از معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي، صبح امروز مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند.به گزارش ايسنا، معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي تجمع كننده، تعيين تكليف وضعيت شغلي خود و بازگشت به كار را خواستار شده بودند.