خرید النگو تاکید لاریجانی بر پرهیز از تخریب جایگاه مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی درپی جنجال یک نماینده که با برداشت نادرست از یک مصوبه صحن مجلس را به تشنج کشید، گفت: من فکر می کنم یک عده در مجلس فقط می خواهند مجلس را خراب کنند.به گزارش مهر، مهدی کوچک زاده نماینده تهران در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس  در حین بررسی ایراد شورای نگهبان در طرح دوفوریتی استفساریه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن طی تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: شما و آقای باهنر ( یکی از پیشنهاد دهندگان حذف بند الف مصوبه مجلس در طرح استفساریه ماده 28 قانون انتخابات مجلس) به صراحت اعلام کردید مشکل عمده نمایندگانی که چند ماه نیاز دارند تا یک دوره کامل نمایندگی برای آنان محسوب شود حل شده است و یکی دو نفر باقی می مانند که آن را هم حل می کنیم.کوچک زاده ادامه داد: من اگر به جای شما بودم آبروی مجلس را برای اینکه کار یکی دو نفر راه بیفتد حراج نمی کردم.علی لاریجانی در پاسخ به این سخن کوچک زاده تاکید کرد: مجلس چنین کاری نمی خواهد انجام دهد.لاریجانی سعی داشت کوچک زاده را متوجه تلقی اشتباه خود کند اما کوچک زاده از لاریجانی خواست تا به وی اجازه دهد سخنش تمام شود. مجددا لاریجانی تلاش کرد تاکید کند منظور از رفع ایراد شورای نگهبان عمل به تفسیر این شوراست نه حل مشکل نمایندگان میان دوره ای اما کوچک زاده از اینکه لاریجانی در میان کلام وی سخن می گفت عصبانی شد و به وی گفت وقتی شما وسط حرف من می آیید مثل همان دو دو (مخالفت کردن) است.رئیس مجلس با رد این نظر گفت: من فکر می کنم یک عده در مجلس فقط می خواهند مجلس را خراب کنند و الا کسی مدعی نیست که می خواهیم مشکل یکی دو نفر را حل کنیم.پس از این اظهارات لاریجانی عده ای از نمایندگان مجلس با بیان احسنت احسنت سخنان وی را تایید کردند.کوچک زاده خطاب به لاریجانی گفت: موضوع همین است چند نفر پیش من آمدند و گفتند رعایت دوستانتان را بکنید، شما وسط حرف بنده آمدید و احساسات دوستان را تحریک کردید به من دو دو نگفتند اما به شما احسنت گفتند.کوچک زاده تاکید کرد: پیشنهاد حذف بند الف که آقای باهنر مطرح کرد برای این است که یکی دو نفر نماینده ای که در میان دوره ای وارد مجلس شده اند دیگر برای ورود به مجلس هشتم مشکلی نداشته باشند.لاریجانی مجددا گفت: شماه اشتباه می فهمید حل مشکل نمایندگان میان دوره ای ممکن نیست. در مورد یک دوره نمایندگی قرار است به تفسیر شورای نگهبان عمل کنیم و این خلاف تصور شماست تلقی شما از موضوع درست نیست.کوچک زاده پس از این توضیح لاریجانی گفت: اما در جلسه غیر علنی که پیش از این صحبت شد و تا هم اکنون که دوستان صحبت می کردند چنین چیزی نبود. کار شما سیاسی است و شانتاژ می کنید.لاریجانی به کوچک زاده تاکید کرد که در بیان سخنان خود دقت کند.وی به کوچک زاده گفت: شما مغلطه می کنید به نظرم با این کارها یک عده می خواهند مجلس را خراب کنند.در این حین کوچک زاده از جا برخاست و با سر و صدا قصد داشت نظرات خود را مجددا بیان کند اما لاریجانی از وی خواست تا سکوت را رعایت کرده و به حرفهای وی گوش کند.جهانبخش محبی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در این حین همزمان با لاریجانی که پاسخ کوچک زاده را می داد با صدای بلند به کوچک زاده گفت: مقام معظم رهبری به هیئت رئیسه تاکید کردند به آنها که مجلس را بر هم می زنند تذکر داده شود .لاریجانی مجددا به کوچک زاده گفت: شورای نگهبان تاکید کرده است مدت کمتر از 4 سال را به عنوان دوره نمایندگی قبول ندارد ما هم نظرمان این است که به تفسیر شورای نگهبان عمل شود بنابراین حل مشکل نمایندگان میان دوره ای ممکن نیست و شما عکس این مطلب را فهمیده اید.پس از این درگیری لفظی بین کوچک زاده و لاریجانی مجلس به ادامه بررسی ایراد شورای نگهبان در این طرح دوفوریتی پرداخت و در نهایت نظر شورای نگهبان را تامین کرد و بند مربوط به میاندوره ای ها حذف شد ، بدین ترتیب میاندوره ای ها اجازه شرکت در انتخابات روده نهم مجلس را نخواند داشت .به گزارش مهر احمد توکلی نمایده تهران پس از بررسی این طرح دوفوریتی در تذکری خطاب به لاریجانی به ماده 79 آیین نامه داخلی مجلس اشاره کرد و گفت: در این ماده به رئیس جلسه حق داده شده اگر نماینده ای خارج از موضوع وارد صحبت شد به او تذکر داده شود.وی ادامه داد: آقای کوچک زاده درباره موضوعی که در دستور کار مجلس بود خواست تا تذکری بدهد ولو من یا شما آن را قبول نداشته باشیم حقشان این است که از وقتشان استفاده کنند. اگر خارج از موضوع بود شما اجازه دارید حرفشان را قطع کنید.توکلی خطاب به لاریجانی گفت: این صحنه ها که شما یا آقای محبی نیا بخواهید نماینده را قبل از پایان وقت قانونی ساکت کنید خلاف آیین نامه و مخل آبروی مجلس است.وی از لاریجانی خواست تا رعایت این موارد بشود.لاریجانی در پاسخ به توکلی گفت: موضوع این بود که تصور ایشان این است برای نمایندگان میان دوره ای می خواهیم کاری انجام دهیم چون تلقی جدیدی نداشتند و بر اساس آن استدلال می کردند قصد داشتم موضوع را روشن کنم.