خرید النگو باج گيري معاون فرهنگي باشگاه لو رفت

به گزارش آتی نیوز، معاون فرهنگي سابق يك باشگاه ورزشي در ليگ برتر كارهايي انجام مي داده كه نه تنها فرهنگي نبوده كه به گفته يكي از مسئولان فدراسيون فوتبال اعمال او حتي نوعي باج گيري محترمانه محسوب مي‌شده است.اين مقام مسئول اظهار داشت: جناب معاون فرهنگي به بهانه كمك به ايتام يا جمع كردن پول براي هزينه عروسي يك دختر بي بضاعت، از بازيكنان و مسئولان باشگاه پول‌هايي را گرفته است كه البته اين پول ها خيلي صرف امور خيرخواهانه نشده و صرف امور شخصي اين فرد شده است.اين مسئول تاكيد مي‌كند: حتي زماني كه اين فرد را به نهاد يا باشگاهي معرفي مي‌كرديم مي‌فهميديم به سرعت از موقيعتش سوء استفاده مي‌كرده است. به همين دليل باشگاه معروف اين شخص را از سمتش بركنار كرد اما براي اينكه حرمت اين شخص حفظ شود خبر بركناري‌اش را منتشر نكرده است.آقاي “م” همچنين به تازگي تهديد به شكايت شده است زيرا برخي ادعا مي‌كنند اسنادي از اين مسئول مثلا فرهنگي در اختيار دارند كه نشان مي‌دهد او در عمل هيچ كار فرهنگي انجام نمي‌داده است و حتي مدرك تحصيلي اش نيز ليسانس نبوده و در اين زمينه نيز حقايق را بيان نكرده است.