خرید النگو ايران لقمه بزرگي است كه در گلوي غربي ها گير مي كند

سرویس اقتصادی ـ دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر اينكه ايران، لقمه بزرگي است كه در گلوي غربي‌ها گير مي كند، گفت: حضور بالغ بر 350 شركت خارجي در نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان تهران، حاكي از شكست تحريم‌هاي غرب عليه ايران است.به گزارش «»، به نقل از فارس، محسن رضايي در حاشيه بازديد از نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان تهران، اظهار داشت: نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان ـ كه سالانه برگزار مي شود ـ فرصت مطلوبي براي فعالان در اين حوزه است تا از فرصت پيش آمده براي نمايش و ارایه آخرين دستاوردها استفاده كنند.وي ادامه داد: آشنايي با آخرين فناوري ها و روش هاي ساخت و ساز روز جهان، تنها با حضور در نمايشگاه هايي از اين دست امكان پذير است؛ افزون بر آنكه فضاي نمايشگاه هاي بين المللي، بهترين فضا براي تبادل نظر فعالان در اين حوزه و شناخت بازارهاي جديد براي صدور توانمندي هاست.وي افزود: حضور هزار و چهارصد شركت داخلي و خارجي براي ارایه آخرين پيشرفت هاي به دست آمده در حوزه مسكن و ساختمان و ارایه آخرين فناوري ها از جمله استفاده از فناوري نانوتكنولوژي در صنعت ساختمان، حكايت از روند رو به گسترش فعاليت هاي ساختماني دارد.دبير تشخيص مصلحت نظام، با اشاره به اينكه اجرايي شدن پروژه مسكن مهر به منظور خانه دار كردن اقشار كم درآمد، دستاوردي بزرگ براي كشور در سال هاي اخير تلقي مي شود، گفت: كاهش قيمت تمام شده، تسريع در بهره برداري از پروژه هاي ساختماني، رشد كيفي ساختمان هاي احداثي، به روزسازي اطلاعات و رويدادهاي در حوزه ساختمان در سطح ايران و جهان با امكان تبادل اطلاعات و امكانات، از جمله دستاوردهاي اين نمايشگاه مي تواند باشد كه البته بايد مورد حمايت دست اندركاران قرار گيرد.وي تصريح كرد: با توجه به اينكه ايران در معرض تحريم ها و چالش هاي بيروني نيز هست، حضور شركت هاي خارجي در اين نمايشگاه هم دارای اهميت بسیاري است كه ناشي از ظرفيت بسيار مطلوب ايران براي فعاليت هاي گوناگون اقتصادي از جمله سرمايه گذاري در بخش ساختمان و مسكن است كه يكي از نكات مثبت نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان تلقي مي شود.وي با اشاره به اينكه بخش مردمي اقتصاد ايران براي ششمين سال متوالي، مبادرت به برگزاري نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان تهران مي كنند، تأكيد كرد: خوشبختانه فضاي سياستي امروز كشور، حكايت از حمايت دولتمردان در واگذاري امور مديريتي و اجرايي به بخش مردمي دارد كه آن هم ناشي از اجرايي شدن قانون اصل 44 مبني بر حذف تصديگري ها در حوزه هاي مديريتي و اجرايي است.رضايي مشاركت مردم در فعاليت هاي اقتصادي را منجر به تحرك بيشتر چرخ هاي اقتصادي دانست و اظهار داشت: بيشترين اثر اين دست نمايشگاه ها، اثرگذاري روي سياست هاي تحريمي عليه ايران است، چرا كه حضور بالغ بر 350 شركت خارجي از كشورهاي گوناگون در اين نمايشگاه، حاكي از اين است كه ايران تحريم شدنی نيست.وي ادامه داد: ايران در واقع لقمه بسياري بزرگي براي غرب است كه در گلوي آنها گير خواهد كرد و من بر این باورم که تحريم ايران به هيچ وجه براي غربي‌ها امكان پذير نيست.