خرید النگو افتتاح موزه تخصصي صنايع دستي استان زنجان

موزه تخصصی صنایع دستی استان زنجان در عمارت تاریخی دارایی افتتاح شد . عمارت دارایی از آثار تاریخی متعلق به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی است که با صرف 5 میلیارد ریال و مرمت اضطراری همچنین تجهیز و نصب سامانه امنیتی ، به موزه تخصصی صنایع دستی تبدیل شد .
این بنا و باغ تاریخی با مساحت تقریبی یک هکتار که در بافت قدیمی شهر زنجان قرار دارد ، در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
به گفته نجفلو مسوول روابط عمومی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان ، در این موزه تخصصی انواع صنایع دستی فلزی شامل اشیای برنده و انواع چاقوهای جیبی، ظروف مسی ، دست ساخته های هنرهای سنتی، بومی و هویت دار همچنین اشیای به دست آمده از کشفیات باستان شناسی و دست بافته ها به نمایش گذاشته شده است .
اشیای موجود درموزه تخصصی صنایع دستی استان زنجان مربوط به دوره های صفویه ، قاجاریه و معاصر است.