خرید النگو اعتراض در ايتاليا به احداث خط آهن

 منطقه وال دی سوسا در استان تورینو در شمال غرب ایتالیا روز شنبه بار دیگر صحنه تظاهرات هزاران نفر در اعتراض به احداث خط آهن قطار سریع السیری بود که قرار است ایتالیا و فرانسه را به هم مرتبط سازد. این تظاهرات به طور مسالمت آمیز برگزار شد.تظاهرات مشابهی اوایل ماه کنونی در همین منطقه در اعتراض به اجرای این طرح برگزار شده بود که در آن درگیری های شدیدی بین پلیس و تظاهرکنندگان رخ داد و بیش از صد و هشتاد نفر در این درگیری ها زخمی شدند. به گفته برگزار کنندگان این تظاهرات، شمار شرکت کنندگان در تظاهرات دیروز شنبه بیش از ده هزار نفر بود ولی پلیس تورینو شمار آنان را تنها چهار هزار نفر تخمین زد. ساکنان استان تورینو به خصوص در منطقه وال دی سوسا با این طرح که پانزده میلیارد یورو هزینه می برد به شدت مخالفند و معتقدند به محیط زیست آسیب جدی می زند و طبیعت منطقه را از بین می برد. به گزارش خبرگزاری آلمان از تورینو ، فرانسه و ایتالیا سال دو هزار و یک توافقنامه احداث خط آهنی که لیون فرانسه و تورینوی ایتالیا را به هم مرتبط می سازد امضاء کردند.