خرید النگو کویت یک میلیارد گرفت، سر ایران کلاه رفت!

اخبار رسیده از سازمان ملل متحد حاکی است که کشور کویت چند روز پیش یک میلیارد و 60 میلیون دلار غرامت جنگی به دلیل حمله عراق به کویت، دریافت کرد.به گزارش صفحه عربی «»، بدین ترتیب مجموع غرامتی که کویت از عراق از سال 1994 میلادی تا به امروز دریافت کرده، بیش از 33 میلیارد دلار شده و بر اساس تصمیمی که پیش از این گرفته شده قرار است 19 میلیارد دیگر طی چند سال آینده از عراق گرفته و به کویت پرداخت شود.بر اساس اخبار منتشر شده در کویت، بیشتر این مبلغ به شرکت های خصوصی که از آن حمله آسیب دیدند، رسید.قابل ذکر است عراق 5 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت خود را مستقیما به سازمان ملل متحد پرداخت می کند تا از آن طریق به عنوان غرامت جنگی به کویت پرداخت شود و این در حالی است که به رغم میلیاردها دلار خسارت مالی جمهوری اسلامی ایران از هشت سال حمله عراق به کشورمان، تاکنون حتی یک ریال هم غرامت جنگی به ایران پرداخت نشده است.بدون شک علت اصلی این مسأله را می توان در ضعف دستگاه دیپلماسی کشورمان در رایزنی برای دریافت این غرامت بدانیم.