خرید النگو کلاهبردار سيزده ميليون توماني يك مديرعامل

تهران امروز: مديرعامل يکي از شرکت‌هاي خصوصي که با جعل امضاي کشاورزان وباغداران ايرانشهري 13 ميليون تومان کلاهبرداري کرده بود دستگير شد.بر پايه اين گزارش درپي شکايت دوباغدار ايرانشهري مبني بر عدم پرداخت وجه محصولات فروخته شده به يکي از شرکت‌هاي تجاري موضوع در دستور کار پليس آگاهي اين شهرستان قرارگرفت.دربررسي‌هاي به عمل آمده توسط ماموران دايره مبارزه با جعل و کلاهبرداري و جرايم اقتصادي پليس آگاهي شهرستان ايرانشهرمشخص شد، فردي به نام «يوسف» مديرعامل شرکت با فروش محصولات چندين فقره چک جمعا به مبلغ 13 ميليون تومان دروجه کشاورزان منطقه از عامل خريد محصولات کشاورزان وباغداران از اين شرکت دريافت و ضمن مراجعه به بانک با جعل امضاي کشاورزان وباغداران مبلغ آن را برداشت کرده است.درادامه اين گزارش آمده است، ماموران در اقدامي غافلگيرانه متهم را دستگير وبه مراجع قضايي معرفي شد.