خرید النگو چاق‌ترين اورانگوتان رژيم گرفت

چاق‌ترين اورانگوتان انگليس بعد از تغيير رژيم يك پنجم وزن بدنش را از دست داد.به گزارش ايسنا، اين اورانگوتان 14 ساله حدودا 99 كيلوگرم يعني بيشتر از دو برابر وزن طبيعي‌اش بود.اين اورانگوتان از خوردن شيريني، مربا و… پرهيز كرده و در عوض رژيم سالمي از ميوه و سبزيجات را در پيش گرفته است و خيلي ورزش مي‌كند.او بعد از انتخاب اين رژيم حدود 20كيلوگرم در 11 ماه گذشته از دست داده است.