خرید النگو پله سفير افتخار جام جهاني 2014 شد

به گزارش فارس و به نقل از روزنامه اوگلبو، ادسون آرانتس دوناسيمنتو معروف به پله با دريافت حكمي از خانم ديلما روزف، رئيس جمهور برزيل به عنوان سفير افتخاري اين كشور براي جام جهاني 2014 به كار گمارده شد.وي مطابق اين حكم وظيفه دارد در محدوده مسائل مربوط به تبليغات و بازاريابي در ارتباط با جام جهاني 2014 كه برزيل خود ميزبان است، فعاليت كند.پله در عين حال خواهد كوشيد با انجام فعاليت‌هاي فرهنگي، ابعاد تحولات برزيل در زمينه مسائل مربوط به جام جهاني را براي جهانيان بيان كند.