خرید النگو پسر جوان قرباني گوسفندان شد

ایران: درگيري مسلحانه دسته جمعي بر سر گوسفند در ورامين پايان خونيني داشت. اواخر تير ماه امسال مأموران پليس شرق استان تهران از درگيري مرگبار در ورامين باخبر شدند. نخستين بررسي‌ها حاكي از آن بود درگيري به خاطر اختلاف بر سر چند رأس گوسفند رخ داده است. دو طرف سپس با اسلحه به سوي يكديگر شليك كرده بودند كه دو پسر جوان زخمي شدند. مجروحان بلافاصله به بيمارستان انتقال يافتند، اما يكي از آنها بر اثر شدت جراحات جان سپرد. كارآگاهان سپس پنج تن از طرفين در درگيري را دستگير كردند كه آنها در بازجويي‌ها مردي به نام ابوالفضل را عامل تيراندازي مرگبار معرفي كردند. با شناسايي هويت متهم به قتل، روند رسيدگي به پرونده وارد مرحله تازه‌اي شد و مأموران پس از يك هفته او را در آلونك مخروبه‌اي دستگير كردند. يك قبضه سلاح نيز از او كشف شد. «ابوالفضل» در بازجويي‌ها ضمن اعتراف گفت: با شدت يافتن درگيري كنترلم را از دست داده و تيراندازي كردم، بعد از شنيدن خبر قتل فرار كرده و در آلونك مخروبه‌اي مخفي شدم. متهم به قتل پس از بازسازي صحنه جنايت با قرار قانوني روانه زندان شد.