خرید النگو وزیران‌اطلاعات‌و‌دفاع‌به‌کمیسیون‌امنیت‌ملی‌می‌روند

وزیران اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای
پاسخگویی به سوال ۳ نماینده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسلامی می روند.

به گزارش خانه ملت،‌
براساس دستور هفتگی اعلامی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی،‌ “حیدر
مصلحی” وزیر اطلاعات روز سه‌شنبه برای پاسخگویی به سؤال “علی مطهری”
نماینده  تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و “احمد وحیدی” وزیر دفاع و
پشتیبانی نیروهای‌مسلح در همین روز جهت پاسخگویی به سؤالات “نصراله کوهی
باغ اناری” نماینده سروستان و کربال و کوار و ادامه سؤال “فرهاد بشیری”
نماینده پاکدشت با حضور مقامات ذی‌ربط به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسلامی می روند.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین در جلسه روز یکشنبه
خود علاوه بر مرور آخرین اخبار و تحولات کشور بررسی لایحه تعیین حریم
حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور را در دستور کار خود دارند.

همچنین ۳ کارگروه  امنیت، روابط خارجی و دفاعی در جلسه‌های روزیکشنبه خود و
کارگروه حقوق بشردر جلسه روز سه‌شنبه خود به بررسی آخرین اخبار و تحولات
مرتبط با حوزه های کاری خود خواهند پرداخت.