خرید النگو نگرانی از دخالت جریان انحرافی و دولتی‌ها در انتخابات

علی عباسپور تهرانی فرد نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه ریزی برخی افراد منسوب به دولت برای انتخابات آتی گفت: بحث ما فرد نیست، ما می گوییم عواملی که در بدنه دولت در سمت های اجرایی بودند، به فعالیت انتخاباتی خود با تایید رئیس جمهور ادامه می دهند.به گزارش اعتدال، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این افراد الف و ب نیستند که این کارها را می کنند، هر مسئول اجرایی که باشد ، افعال خود را تحت نظارت رییس جمهور انجام میدهد و این امر تخلف است.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به فعالیت جریان مساله دار پیرامون دولت گفت: رییس جمهور تاکنون نسبت به این جریان و تحرکات انتخاباتی آن موضع گیری نکرده است، این بدنه ، کارش را انجام می دهد و عملا مسئولیت های مهمی دارد، حتی بعضا جایگاه آنها تقویت می شود و این تقویت قطعا با نظر رییس جمهور انجام می شود.علی عباسپور تهرانی فرد گفت: نگرانی دخالت گروه مذکور و دولتی‌ها در انتخابات وجود دارد و نشانه هایی از برنامه ریزی آنها برای انتخابات دیده می شود.رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه با اشاره به سکوت نسبی برخی از سران این جریان در ماه های اخیر گفت: این سکوت به این معنا نیست که  این جریان چراغ خاموش پیش می رود؛ فعالیت آنها خیلی هم روشن است.وی تاکید کرد: این افراد هیچ ابایی ندارند و  امکانات کشور را برای انتخابات بسیج می کنند و اینها با تایید رییس جمهور انجام می شود‌، زیرا اگر نمی خواست ، قاعدتا می توانست جلو این کار را بگیرد.نماینده مردم تهران ادامه داد: ما نمایندگان به هشدار ها و تذکرات خود درباره این جریان ادامه می دهیم و به عنوان قانون گذار و ناظر انجام امور می گوییم که این جریان برای کل جامعه و مردم و مجلس و دستگاه ها شناخته شده است .وی افزود: اجرای انتخابات بایستی با مشارکت سایر قوا باشد و شورای نگهبان هم طبق قانون اساسی نظارت کامل در انتخابات داشته باشد .عباسپور گفت: باید ما در قانون انتخابات به نحوی تغییرات به وجود آوریم که از فعال ما یشاء بودن انتخابات از سوی دولت جلو گیری کنیم.وی ادامه داد: اگر تغییری در انتخابات روی ندهد ، تنها امید ما برای ورود نیافتن جریان انحرافی به مجلس ، شورای نگهبان است و این شورا می تواند جلوی جریان انحرافی را بگیرد.عباسپور افزود: اصول انقلاب از سوی جریان انحرافی مخدوش شده و امیدواریم با موضع گیری هایی که در برابر این جریان شده ، این افراد نتوانند وارد مجلس شوند.وی در خاتمه گفت : انقلاب اسلامی نظامی است بر پایه اسلام ، ولایت فقیه و فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی و جریان انحرافی سعی دارد تا ما را از همه اینها دور کند.