خرید النگو نقدی بر عملکرد سیما/روابط عمومی

نویسنده وبلاگ روابط عمومی در مطلبی با عنوان «نقدی بر عملکرد سیما» آورده است: جمعه31تیر نشسته بودم فیلمم را مونتاژ می کردم تلوزیون هم روشن بود.برنامه کودک که یک برنامه عمومیست را میدیدم یک کارتون را  نشون میداد اسمش یادم نیس ولی لپ قصه را برایتان می نویسم:قرار بود در جنگل بین خرگوش سبک و لاک پشت مسابقه دو برگزار شود.مسابقه شروع شد.خرگوش دوید و لاک پشت هم از میانبر زد و به خط پایان مسابقه رسید و نریشن روی کارتن : و لاک پشت خوش فکر برنده شد!روز دیگر دوباره مسابقه دادند وخرگوش دوید و لاک پشت هم با استفاده از چند سنگ که به رنگ خودش در آورده بود از میانبر رفت و به خط پایان مسابقه رسید (واقعیتش اینه که من نفهمیدم برای چی سنگها را رنگ کرده بود و چه علتی داشت .شاید نویسنده معطل بوده یه چیز دیگه بگه یا منظور سیاسی داشته یا بد ترجمه شده بوده؟ نمی دونم!!!)و نریشن روی کارتن : و لاک پشت با استفاده از فکرش برنده شد !روز دیگر دوباره مسابقه دادند وخرگوش دوید و لاک پشت هم با استفاده از خارهایی که سر راه خرگوش ریخته بود   به خط پایان مسابقه رسید و نریشن روی کارتن : و بچه ها لاک پشت با استفاده از زرنگی  برنده شد !حالا چند سوال:1- آن داستان خرگوش و لاک پشت معروف خودمان با نمایش این اثر مخدوش نمی شود؟(چه سوالی چه ربطی دارد)2- پس جای اخلاق کجاست وقتی داریم از حالا به  کودک خردسالمان بجای جوانمردی ،سخت کوشی وراه سالم ،نامردی،راحت طلبی و زیراب رفتن را یاد می دهیم جامعه ی چند سال آینده ما چه میشود.ما که در زمان کودکیمان سندباد و پلنگ صورتی را دیدیم و داستان خرگوش و لاک پشت واقعی را شنیدیم می زنیم با چاقو قهرمانمان(مرحوم داداشی)را میکشیم ،وای به وقتی که بچه هایمان این داستانها را بشنوند و ببینند وبزرگ شوند.به نظر شما نباید مسئول خرید و پخش چنین کارتنهایی بعنوان متهم ردیف اول  ؛ بعنوان کسانی که در قتل داداشی موثر بودند؟!!حداقل جواب بدهند3-آیا همین که یک تیتراژ خارجی دیدیم باید  بدون فکر در مورد محتوای آن،آن را بخریم و…؟متاسفم که تا این حرفها را میزنیم فشار دوباره بر روی فیلمهای جسور زیاد می شود وفیلمهایی که ساختار شکن و در جهت اعتلای این هنر است به مشکل برمیخورند.متاسفم متاسفم که چندین بار فیلمنامه ام را صداوسیم رد کرده است و فکر می کنند این حرفها عقده گشایی است!!