خرید النگو فعلا سبد كالايي كارمندان داده نمي‌شود

مديركل دفتر تامين و توزيع كالا وزارت بازرگاني با ارائه‌ توضيحاتي در مورد كالابرگ و سبد كالايي كارمندان در ماه رمضان عنوان كرد كه قرار نبوده براي رمضان كالابرگي اعلام شود و در مورد سبد كالايي كارمندان نيز هنوز اعتبار آن تخصيص نيافته است كه اين سبد كالايي به كارمندان واگذار شود.يدالله صادقي در گفت‌وگو با ايسنا در مورد اعلام كالابرگ در آستانه‌ ماه رمضان عنوان كرد: قرار نبوده در ماه رمضان كالابرگ اعلام شود بلكه قرار بوده طي سال جاري اعتبار آن تخصيص يابد و ما هم كالابرگ شكر، روغن و برنج را اعلام كنيم.وي ادامه داد: اين كالابرگ‌ها به تدريج اعلام مي‌شوند و ممكن است در ماه رمضان در صورتي كه اعتبارات آن را دريافت كنيم، يكي از كالابرگ‌ها اعلام شود.صادقي در مورد اعتبار اين كالابرگ‌ها گفت: هم‌اكنون هماهنگي‌هاي آن انجام شده و اين موضوع در حال پيگيري است كه اعتبار مدنظر تخصيص و وصول شود.وي با تاييد اين‌كه اين كالابرگ‌ها از اعتبار سال 1390 خواهند بود، افزود: ما در امسال يك كالابرگ روغن اعلام كرديم كه از محل اعتبارات سال 89 بود.اين مقام وزارت بازرگاني با بيان اينكه اعتبارات كالابرگ براي امسال تصويب و مسائل آن حل شده است، تصريح كرد: هم‌اكنون در معاونت راهبردي رياست جمهوري و سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها مسائل آن حل شده و اكنون در شرف ابلاغ و گرفتن اعتبار است.وي خاطرنشان كرد: اگر اعتبار لازم را بدهند، حتما اعلام مي‌كنيم و بايد از اجراي طرح ضيافت يك بررسي داشته باشيم تا كالابرگي را اعلام كنيم.* فعلا سبد كالايي كارمندان داده نمي‌شودصادقي در ادامه در مورد سبد كالايي كارمنان براي ماه رمضان نيز بيان كرد: در اين مورد هم قرار بوده اعتبار تخصيص بدهند و قرار ما اين بوده كه براي ماه رمضان اين كار را انجام دهيم كه اعتبارش حاصل نشد و اگر وصول شود، فكر مي‌كنم بتوانيم در ماه رمضان يا بعد از آن بدهيم. به هرحال اين به عنوان يك سبد كالايي است كه ما بايد به كارمندان بدهيم و بستگي به تخصيص اعتبار آن دارد.وي تاييد كرد كه حتي اگر در ماه رمضان اعتبار اين سبد كالايي تخصيص داده نشود، پس از آن هم مي‌توان اين سبد كالايي را به كارمندان داد.صادقي خاطرنشان كرد: به هر شكل اگر اين موضوع به عنوان يك سبد كالايي براي كارمندان تصويب شود، ما موظف هستيم آن را بدهيم، اما هنوز تخصيص اعتبار نشده است.مديركل دفتر تامين و توزيع كالا وزارت بازرگاني اضافه كرد: كالاي اين سبد كالايي آماده است و براي تامين كالا مشكلي نيست فقط يك سري هماهنگي‌ها و كارهاي روتين اداري دارد كه بايد انجام شود.وي در مورد سناريوي مطرح در‌باره ميزان اقلام سبدكالايي نيز گفت: بايد ديد كه اعتبار قطعي چقدر است و متناسب با آن انجام شود. اگر بخواهيم مشاركتي باشد و بخشي را كارمندان و بخشي را ما بدهيم اين سبد كالايي مي‌تواند با تعداد اقلام و مقادير بيشتري باشد و به همين ترتيب اگر درصد مشاركت كارمندان پايين بيايد مقدار آن كمتر خواهد بود.صادقي در مورد پيشنهاد وزارت بازرگاني اظهار كرد: پيشنهاد خود ما اين است كه طبق برآورد كلي و آنچه قرار است بدهند، حدود 100 ميليارد تومان باشد كه اگر درصد مشاركت كارمندان حداقل 50 يا 60 درصد باشد، سبد كالايي خوبي را به آن‌ها خواهيم داد.طبق گفته‌ او جمعيت كارگري و كارمندي حدود 6.5 ميليون نفر است كه بخش مهمي از آن قابليت توزيع سبد كالايي را دارند.وي در پايان متذكر شد: ما براساس قيمت‌هاي بازار مي‌توانيم مقادير لازم را در نظر بگيريم كه به هر ترتيب برنج، روغن و شكر سه قلم كالايي ثابت اين سبد كالايي است.