خرید النگو صادرات گاز ايران به تركيه از سر گرفته شد

مديرعامل شركت انتقال گاز ايران گفت: ترميم خط لوله صادرات گاز ايران به تركيه در كمتر از 24 ساعت به اتمام رسيد و اكنون اين خط لوله براي تزريق گاز مهيا شده است.رضا الماسي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به انفجار خط لوله صادراتي گاز ايران به تركيه كه در ساعت 2و 10 دقيقه بامداد روز گذشته در حوالي روستاي دنالو از شهرستان ماكو رخ داد، گفت: در ساعت 2 و 30 دقيقه بامداد ديروز از انفجار خط صادراتي گاز به تركيه مطلع شدم.وي تصريح كرد: در اولين اقدام تيم كارشناسي و ايمني شركت انتقال گاز ايران به منطقه اعزام و بعد از اجازه مقامات امنيتي كار ترميم اين خط لوله آغاز شد.مدير عامل شركت انتقال گاز ايران خاطرنشان كرد: كار ترميم خط لوله كمتر از 24 ساعت به اتمام رسيد و اكنون اين خط لوله براي تزريق گاز مهيا شده است.الماسي اظهار كرد: اكنون نيروهاي انتقال گاز در مرحله بازبيني خط هستند و نتيجه كار به شركت ملي گاز ايران اعلام شده است.بر اساس اين گزارش سخنگوي شركت ملي گاز ايران دقايقي قبل از سرگيري صادرات گاز ايران را به خبرنگار فارس اطلاع داد.