خرید النگو سواره ای که پیاده می شود

امروزه از پیاده رو های شهر همه چیز می گذرد الاعابر پیاده .در واقع پیاده رو ها به پارکینگ خودروها تبدیل شده اند و حاشیه خیابان ها به پیاده رو . در گذشته تردد موتوسیکلت ها  از پیاده روها برای شهروندان مشکلات عدیده ای ایجاد می کرد اما با گسترش و ورود خودرهای مختلف در شهر و عدم ظرفیت کافی در  پارکینگ ها ، خودرها از پیاده روهای شهر به جای پارکینگ استفاده می کنند .رفته رفته  حریم  عابران پیاده  به  پارکینگ و رفت وآمد موتور ها و خودروهای شهر اختصاص یافت و عابران برای جلوگیری از  برخورد با این  وسایط نقلیه  به نفع آنها مجبورشدند تا از حاشیه خیابان تردد کنند.از این رو بد نیست وقتی فضای تردد عابران به خوردوها اختصاص پیدا کرده مسوولان برای مشخص کردن محدوده امن برای عابران پیاده بخشی از حاشیه خیابان هارا به آنها اختصاص دهند و سهم خوردوها را از خیابان کاهش دهند.به نظر می رسد که توقف وسایط نقلیه  سبک در پیاده روها رانندگان را راضی نکرده وبه تازگی خودرهای سنگین نیز به جمع خودروهای متخلف اضافه شده اند و در پیاده روها جا خشک کرده اند.جندی پیش در یکی از خیابان های پر رفت وآمد شهر توقف طولانی  کامیون در پیاده رو که در حال بارگیری و جمع آوری نخاله های ساختمان بود موجب نارضایتی عابران پیاده شده ونظم خیابان را بهم زد.عابران پیاده برای حفظ ایمنی خود مجبور بودند تا از حاشیه خیابان تردد کنند چون علاوه بر نبودن  مکان امن و  مناسب  برای رفت وآمد آنها ، بار گیری کامیون آنهم نخاله ساختمان ایمنی آنها را به خطر می انداخت .اگر هر کدام از ما در موقعیت های مختلف بنا به ضرورت توقف های کوتاه مدت  آنهم برای رفع ضروریات ، ناگزیر شویم که خودرو خود را در مکان های ممنوعه متوقف کنیم بلافا صله خودرو به وسیله جر ثقیل حمل می شود اما به نظر می رسد تخلف های سنگین همانند پارک کامیون در پیاده رو به راحتی در شهر اتفاق می افتد و آب از آب تکان نمی خورد شاید یکی از دلایل این بی تفاوتی وعدم برخورد با اینگونه رانندگان متخلف چربیدن زور خودرو آنها به جرثقیل حمل خودرو باشد.پارک کردن اینگونه وسایط نقلیه سنگین به دور از قوانین وضع شده و بی توجهی به حریم عابران پیاده است .عدم برخورد مناسب با اینگونه رانندگان موجب می شود تا به راحتی در شهر تخلف صورت پذیرد.شکی نیز که با ادامه این روند و بی توجهی مسوولان امر در آینده شاهد ورود انواع چرثقیل و بیل  های مکانیکی در پیاده روها باشیم تا هرگونه تخریب ساختمان ها و بار گیری مصالح آنها به راحتی وبدون متحمل شددن زحمت آنهم در ساعات اوج شلوغی معابر وتردد افراد انجام شود.