خرید النگو سن بازنشستگی اساتید افزایش می‌یابد

اصلاح روند بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاه که طی مصوبه ای مورد تاکید شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت به گفته یک عضو این شورا در این راستا است که سن بازشستگی افزایش یابد و از توانایی اساتید دانشگاه استفاده بیشتری صورت گیرد.مهر نوشت: واگذاری اصلاح روند بازنشستگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بر عهده وزرای علوم و بهداشت در جلسه 693 شورای عالی انقلاب فرهنگی که سه شنبه 28 تیر ماه به ریاست دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور برگزار شد به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. محمدرضا مخبر دزفولی – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره گفت: مقرر شده بر اساس بند 20 قانون پنجم توسعه تصمیم‌گیری درباره اصلاح روند بازنشستگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه به وزرای علوم و بهداشت به ‌همراه هیئت امنای مرکزی این وزارتخانه‌ها واگذار شود. بر این اساس و با ایجاد وحدت رویه در این زمینه، دانشگاه‌های کشور باید مطابق چارچوب تدوین شده توسط این گروه عمل کنند و با این روال دیگر شاهد رفتار سلیقه‌ای درخصوص بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها نخواهیم بود. منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره گفت: منظور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از اصلاح روند بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاه این است که هم سن بازشستگی اعضای هیئت علمی افزایش پیدا کند و هم اینکه از توانایی اساتید دانشگاه استفاده بیشتری صورت گیرد. وی افزود: برای اینکه عدد و رقم دقیق و هماهنگی درباره افزایش سن بازنشستگی اساتید تعیین شود و ناهماهنگی پیش نیاید، مقرر شد بحث های مربوط به بازنشستگی اعضای هیئت علمی در هیئت های امنای مرکزی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهایی شوند.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که آنچه در زمینه بازنشستگی به نفع اساتید است جمع بندی و نهایی شود.