خرید النگو روایت احمدی نژاد از مشکلات صدا و سیما

رئيس جمهور گفت: همه از صدا و سيما انتظار دارند حد و مرزها در موسيقي، اخلاق، سياست،‌ خانواده، امور داخلي و خارجي رعايت شود در حاليكه حد و مرزهاي مناسب در بسياري موارد تبيين نشده است اما هر كسي از نظر خودش انتظار دارد صدا و سيما معيارهاي او را رعايت كند و در اين مسير هزاران انتظار وجود دارد.به گزارش خبرگزاري فارس، احمدي نژاد در بيست و سومين همايش افق رسانه، افتتاح شبكه تلويزيوني شما و تجليل از كارگردان مجموعه تلويزيوني مختارنامه افزود: صدا و سيما بايد آرمان ها را پيگيري و كلان كشور را حفظ كند و نشاط و شادابي جامعه را بر پا دارد به تعبير ديگر همه خوبي هايي را كه در پي آن هستيم از صداو سيما انتظار داريم و آنها به عنوان انتظار از صدا و سيما تعريف شده است.وي با تاكيد بر اينكه كارهاي خوب و ارزشمندي در صدا و سيما شده، گفت: بالاخره يك صداو سيما در مقابل همه هجمه و كار رسانه‌اي دنياست.رئيس جمهور افزود: حجم و اثرگذاري كار صداوسيما معادل بلكه بيشتر از همه كارهاي فرهنگي است كه در كشور صورت مي‌گيرد.احمدي‌نژاد ادامه داد: به تعبير ديگر صداوسيما يگانه و بي بديل است و هيچ دستگاه و مجموعه اي نمي تواند جاي صداوسيما را بگيرد.وي اضافه كرد: البته به همين نسبت هم كار خيلي سخت و اصولا كار رسانه اي پيچيده است اما دركشور ما كار رسانه ملي پيچيده تر است چون همه توقعات متمركز بر صداوسيما است.احمدي نژاد گفت: حتي كساني كه در كار فرهنگي و ترويج اخلاق انساني مسئوليت اصلي دارند به جاي اينكه به خود نگاه و خود را نقد كنند، كاستي ها را به دوش صداوسيما مي اندازند.وي افزود: چند مانع و مشكل اصلي در برابر كار صدا و سيما هست كه بايد از اينها عبور يا به گونه اي آنها را مديريت كنيد تا بتوانيد ماموريت هاي اصلي را به درستي انجام دهيد.رئيس جمهور در ادامه گفت: چند مانع و مشكل اصلي در برابر كار صدا و سيما وجود دارد كه بايد آنها را مديريت كرد.وي افزود: يكي از مهمترين اينها رفتار سازماني است، صدا و سيما رسانه ملي و در واقع متعلق به حكومت است، بايد زبان حكومت باشد اما هم‌زمان بايد زبان ملت و قشرهاي گوناگون باشد و به نيازهاي طبقات گوناگون پاسخ دهد كه در بسياري از موارد تناقض پيش مي‌آيد.رئيس جمهور گفت: يكي ديگر از موانع، توقعات روزافزون و فشارهاي گروه‌هاي سياسي و اجتماعي است خيلي‌ها مي‌خواهند صدا و سيما مبلّغ آنها باشد آنها خيلي دوست دارند صدا و سيما را در حد گروه هاي سياسي تنزل دهند و در حد سايت پايين بياورند.احمدي نژاد افزود: خيلي ها مي خواهند ديدگاه هاي تربيتي، اخلاقي، فرهنگي، سياسي و ديني آنها در صدا و سيما منعكس شود.رئيس جمهور با بيان اينكه انواع سلايق دوست دارند در صدا و سيما منعكس شوند و جايگاه داشته باشند گفت: يكي ديگر از موانع، معلوم نبودن حد و مرزهاست ولي همه از صدا و سيما انتظار دارند حد و مرزها در موسيقي، اخلاق، سياست،‌ خانواده، امور داخلي و خارجي رعايت شود در حاليكه حد و مرزهاي مناسب در بسياري موارد تبيين نشده است اما هر كسي از نظر خودش انتظار دارد صدا و سيما معيارهاي او را رعايت كند و در اين مسير هزاران انتظار وجود دارد.رئيس جمهور در ادامه گفت: مجامع و شوراهاي مختلف، شخصيت هاي علمي، فرهنگي، مراجع، علما چيزهايي دريافت مي كنند و انتظار دارند كه دستگاه عظيم ملي لحظه به لحظه با آنها در تماس باشد كه اگر هم نشد قبل از اينكه تذكر داده شود در تريبون گفته مي شود در تريبون هم اينجور نيست كه بگويند عزيزم اينها را رعايت كنيد يك چيزي چسبانده مي شود كه ديگر نتوانند از جا بلند شوند.احمدي نژاد يكي ديگر از مشكلات صدا و سيما را انحصاري بودن آن دانست و گفت: شايد در جاهاي ديگر گروه هاي مختلف اجتماعي شبكه هايي دارند كه سلائق و نيازهاي خود و قشرهاي خاص را پاسخ مي دهند اما در اصولي باهم متحدند اصولي كه منافع و همبستگي ملي را صيانت مي كند.رئيس جمهور افزود: البته در نظام سلطه تنوع و تعدد وجود دارد اما اينها از يك جا اداره مي شود و سرهايشان به يكجا وصل است و تا زماني كه اين حالت وجود دارد حتما فشارها بر صدا و سيما بيشتر خواهد بود.وي گفت: يكي ديگر از مشكلات، داشتن رقباي قدرتمند در داخل و بين الملل است البته الان ديگر داخل و بين الملل معنا ندارد مرزها برداشته شده است به طوريكه در آن سوي دنيا مطلبي تهيه مي شود و در خانه هاي مردم حضور دارند به اين شكل نيست كه شما يك رقيب در خارج از كشور داشته باشيد و يك رقيب در داخل. بلكه رقباي قدرتمندي داريد كه از فضاي خود صدا و سيما شروع مي شود تا همه جاي دنيا.وي گفت: آنها در برنامه سازي هاي خود هيچ محدوديتي ندارند و خيلي راحت و آزاد هستند.رئيس جمهور افزود: يكي ديگر از موانع وجود باندهاي گوناگون رقيب در فضاهاي هنري و كارهاي سياسي است كه اينها هم فشار مي آورند، كاري مي خواهد انجام شود يكي مانع مي شود يا يك كاري نبايد انجام شود فشار مي آورند كه بايد انجام شود.احمدي نژاد گفت: در يك رقابت درون گروهي در گروه هايي كه اهل توليد فيلم، موسيقي ، نمايش و يا حتي توليدات اخلاقي ، تربيتي و فرهنگي هستند در اين جا هم فشار هست و يك عده مي خواهند فلان آقا را بفرستند پشت تريبون راجع به بيماري ها يا خانواده و يا اخلاق صحبت كند، بالاخره اين فشارها بر صدا و سيما وجود دارد.وي افزود: به همكاران در صدا و سيما سفارش مي كنم ماموريت شما تاريخي و جهاني است ماموريت بالا كشيدن انسان تا نقطه اوج است ماموريت شما ماموريت انبياء‌الهي است و اين موانع كار شما را سخت مي كند اما تجربه سالهاي اخير نشان داد كه شما مي توانيد بر اين موانع غلبه و وراي اينها كارهاي متين ، محكم و اثرگذار آرماني ارائه كنيد.احمدي نژاد گفت: خيلي مراقب باشيد البته كار سختي است، داريم افرادي كه يك شبكه اگر آنها را در هفته نشان بدهد آن شبكه حلال مطلق ، طيب و طاهر است اما اگر بهترين شبكه از نظر اعتقادي آنها را نشان ندهد نمي گويند كفر مطلق مي شود بلكه زشت مطلق مي شود.وي افزود: بايد مقاومت كنيد اين دوره اي است كه بايد از آن عبور كرد.رئيس جمهور در ادامه گفت: توجه داشته باشيد يك جهان انتظار است و يك شبكه ملي ايران كه بايد اين شبكه انتظارات را پاسخ دهد.احمدي نژاد افزود: حداقل بايد 500 متفكر و صاحب‌نظر به طور دائم و هزاران انديشمند به صورت برنامه اي در خدمت پشتيباني صداو سيما باشند كه البته فكر مي كنم وجود دارد و بايد تقويت شود.وي با اشاره به اينكه كارهاي خوبي انجام شده است گفت: آقاي ضرغامي خيلي جاها مقاومت و تلاش كردند و موفقيت هاي خوبي به دست آمده است كه جاي تشكر دارد.رئيس جمهور افزود: در برابر هجمه رسانه هاي عالم ايستاده ايد هم تنوع را زياد مي كنيد و هم كيفيت و محتوا را و سليقه شناسي تان نيز خيلي خوب است از اين رو از شما تشكر مي كنم.رئيس جمهور در ادامه گفت: مسئولان رسانه ملي خيلي بايد مراقب باشند كه سطح اين رسانه به يك گروه و يك سايت تنزل پيدا نكند حتي در يك بخش كوچك.وي اضافه كرد: البته فشار كار در رسانه ملي بسيار زياد و مديريت صدا و سيما امروز بسيار پيچيده و سنگين است.احمدي نژاد به گستردگي شبكه هاي صدا و سيما اشاره كرد و گفت: زماني يك كلمه ممكن است بحران و صدمات جبران ناپذيري وارد كند و به وحدت و انسجام ملي صدمه بزند.وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود : امروز مأموريت ما تلاش براي رسيدن به جامعه متعالي است و بايد حيات طيبه را در جامعه برپا كنيم و اين مأموريت انسان است.رئيس جمهور افزود: اگر انسانها بزرگ شوند و در تراز جهاني بيايند جامعه متعالي برپا مي شود.وي در ادامه به ويژگي هاي انسان متعالي اشاره كرد و يكي از اين ويژگي ها را تفكر و انديشمندي خواند و گفت: جايي كه انديشه تعطيل شود انسانيتي وجود ندارد.احمدي نژاد افزود: انسان متعالي بايد از قالبها ، قيدها و تعصب ها عبور كند چرا كه از لحظه تولد براي ما قالبهاي زيادي درست و حقيقت انساني ما در جهات مختلف پيچيده مي شود.وي گفت: در اين شرايط اموري اصالت پيدا مي كنند كه ارزش ندارند و اموري از نظر ما پنهان مي شوند كه داراي ارزشند.رئيس جمهور ويژگي ديگر انسان متعالي را آزادگي و شجاعت خواند و گفت: انديشه هاي الهي را نمي توان با آدمهاي كوچك و فرورفته در قيدها پياده كرد و زماني به نقطه مطلوب مي رسيم كه انسانها به نقطه مطلوب برسند.احمدي نژاد با اشاره به اينكه فرصت تفكر و رشد بايد براي همگان مهيا شود افزود: انسانها بايد بتوانند تفكر كنند تا فرصت رشد پيدا شود.وي گفت: بسياري از قالبها ، خودخواهي ها و قدرت طلبي ها مانع و اسارت انديشه اند و اگر انديشه ها مطرح نشود انگيزه اي براي حركت پيدا نمي شود و انسانها بزرگ نخواهند شد و اين به معناي انحطاط و سقوط است.رئيس جمهور گفت: بعضي ها خود را سقف حركت جامعه و الگوي زندگي متعالي مي دانند ، دريافت و نگاه و سليقه خودشان را به زندگي مطلق و ديگران را به جرم تفاوت با آنها يا عبور از آنها له مي كنند.احمدي نژاد افزود: بعضي ها آنقدر خود را مطلق كرده اند كه فكر مي كنند همه هفت ميليارد نفر جمعيت دنيا جهنمي هستند و فقط او بهشتي است و اين از نشانه هاي سقوط اوست.رئيس جمهور ادامه داد: اشكال ديگر كار اينجاست كه او در محيط اجتماعي فرصت پيدا مي كند اين انديشه را بر جامعه تحميل كند.احمدي نژاد گفت: در راس اين نگاه امريكايي ها هستند كه مدلي را براي زندگي و زمامداري تعريف كرده اند و مي خواهند به ضرب و زور آن را بر همه دنيا تحميل كنند .وي افزود: فكر مي كنند همه ارزش هاي انساني در چارچوب خواست و اراده آنها معني و مفهوم پيدا مي كند ولاغير .رئيس جمهور گفت: گوشه و كنار هم كساني هستند كه اين گونه فكر مي كنند. كسي از تفريح خوشش نمي آيد ، خيال مي كند هر كس اهل تفريح است حتما كافر است.احمدي نژاد به مطلبي از يكي از جلسات شوراهاي اصلي تصميم گيري كشور اشاره كرد و گفت: در اين جلسه بحث تعطيلات رسمي بود و مي گفتند تعطيلات ايران زياد است .وي افزود: چند سال پيش گروهي مامور شدند در اين زمينه مطالعه تطبيقي كنند تا معلوم شود تعطيلات ما كم است يا زياد كه گزارش آوردند و ديديم فقط يك كشور كمتر از ما تعطيلي دارد آن هم از كشورهاي عقب افتاده .رئيس جمهور گفت: تعطيلات ما در حدود 75 روز است و بعد از ما همه كشورها بيش از 100 روز تعطيلي دارند .وي ادامه داد: بالاخره در آن جلسه بحث شد و مطرح كردند ديدند تعطيلات ما زياد نيست.احمدي نژاد گفت: تفريح جزو زندگي است و بايد مردم با نشاط باشند ؛ مگر مي شود مردم را خمود و عبوس ديد؟رئيس جمهور افزود: زماني ارزش ها ماندگار و اثرگذارند كه آحاد مردم انتخاب كنند. وي گفت: فرد از تفريح خوشش نمي آيدو فكر مي كند هيچ كس نبايد به تفريح برود.رئيس جمهور افزود: نوع تفريحات ايراني ها خانوادگي است.احمدي نژاد گفت: زماني كه قالب هاي افراد به عنوان الگو مطرح مي شود ، دچار تناقضات فراوان مي شويم .رئيس جمهور افزود: از طرفي معتقديم خانواده پايه است و بايد آن را محكم كنيم و از طرف ديگر برنامه هايي مي دهيم كه همه آن در جهت متلاشي كردن خانواده است.وي ادامه داد: اين افراد آدم هاي كوچك و اسيرهواهاي نفساني هستند كه اصلا خبر ندارند در عالم چه خبر است؟رئيس جمهور گفت: صدا و سيما بايد عرصه اي باز كند كه بتواند پاسخگوي همه انديشه هاي رايج دنيا باشد و بتواند به درستي به نيازهايي كه هر روز در دنيا در حال تحريك شدن است پاسخ دهد .رئيس جمهور در ادامه گفت: بدون عدالت ، انسانيت انسان شكوفا نمي شود و در حقيقت عدالت اكسير شكوفايي انسان است.احمدي نژاد افزود: عده اي هستند كه همه امور جامعه را در چارچوب قدرت ، ثروت و يا تركيب اين دو مي خواهند و هر مسئله اي كه در جامعه پيش بيايد اگر در چارچوب قدرت و ثروتشان بود خوب است و در غير اين صورت بد.وي گفت: انسانها هر چقدر بزرگ باشند نمي توانند سقف پرواز ديگران قرار گيرند اما معناي اين حرف اين نيست كه الگو معرفي نكنيم.احمدي نژاد با اشاره به اينكه سقف پرواز انسانها فقط و فقط انسان كامل به خدا پيوسته است افزود: اگر در اين فضا آمديم فضاي بي نهايت رشد رخ مي دهد اما در خارج اين فضا محدوديت است.وي لازمه ديگر جامعه متعالي را عدالت خواند و گفت: هنوز به قدري كه بايد به مسئله عدالت پرداخته نشده و بشريت عدالت را دست كم گرفته است و همه دنبال حيات طيبه و متعالي هستند اما به لازمه آن توجه ندارند.رئيس جمهور با اشاره به اينكه همه انبياء براي برپا كردن عدالت آمده اند افزود: عدالت خود مقدمه و فراهم كننده بستر رشد انسان است.احمدي نژاد خطاب به مديران رسانه ملي گفت: ممكن است شما بهترين درس اخلاق و برنامه هاي فرهنگي را پخش و بالاترين مضامين انساني را منتشر كنيد اما اگر اينها در بستر عدالت اجتماعي منتشر نشود اثر لازم را ندارد.وي با اشاره به اينكه بي عدالتي و ظلم، بنيان هاي انسانيت را متلاشي مي كند افزود: مردم در جامعه، خودشان را در نسبت با ديگران تعريف و موقعيت خود را دائم اندازه گيري مي كنند و به همين علت حساسند.رئيس جمهور گفت: زماني يكي يك شبه با زد و بند ميلياردر مي شود و اگر شما مرتب برنامه هاي مذهبي پخش كنيد آن يك نفر تاثير همه ان برنامه ها را از بين مي برد.احمدي نژاد افزود: اگر هزاران تبليغ خوب شود اما مردم در جامعه ببينند كه يك نفر آخر خودخواهي است و آن بالاها نشسته است اثر حرف را از بين مي برد.رئيس جمهور در ادامه سخنانش در بيست و سومين همايش افق رسانه و تجليل از كارگردان مجموعه تلويزيوني مختارنامه گفت: از همكاران عزيزم در صداوسيما كه براي فراهم كردن چنين فضايي تلاش مي كنند تشكر مي كنم اما در اول راهيد. آقاي آقاي احمدي نژاد افزود: شما سكاندار شكوفايي انسان ها هستيد و اگر كسي بخواهد تعالي بيافريند لاجرم بايد خود در مسير تعالي در حركت باشد بنابراين من و شما بايد براي خود برنامه داشته باشيم.وي اضافه كرد: خيلي از شماها سخت كار مي كنيد و در بسياري از بخش ها به ويژه سيما اصلا طعم زندگي را نمي چشند شب و روز ، تعطيلات به ويژه بخش هاي سياسي دائم بايد سركار باشند و اگر آنها كه جلو و پشت صحنه هستند نيايند كار انجام نمي شود اما همه اينها زماني ارزش پيدا مي كند كه خود ما به درجاتي از تعالي برسيم .رئيس جمهور گفت: انتهاي خط خود آدمي است و همه اين كارها براي خود است اما نه نفس اماره بلكه براي تعالي خود .وي افزود: اگر ما در درون خود رشدي نكنيم چگونه مي توانيم ديگران را رشد بدهيم ؟ محال است.احمدي نژاد گفت: چه زماني كلامي اثر دارد ؟ موقعي كه پشتش اتفاقي در دل گوينده افتاده باشد و چه زماني كار هنري اثر دارد ؟ موقعي كه پشتش در دل و انديشه طراحان و برنامه ريزان اتفاقي افتاده باشد.وي افزود: حتي در مسائل سياسي جامعه اگر كسي به دنبال كارهايي باشد اما كار در خدمت تعالي او نباشد جهنم است.رئيس جمهور گفت: هر كس در هر جا كه هست و به هر كاري كه مشغول است ، آن كار در درجه اول بايد در خدمت تعالي فرد باشد تا بتواند جامعه را متعالي كند.احمدي نژاد افزود: انتظار دارم عزيزانمان در صدا و سيما همان طوركه در كار و تلاش و فعاليت و ابتكار و دلسوزي پيشتازند در مسير كمال و تعالي هم پيشتاز باشند.رئيس جمهور در ادامه گفت: همه امكانات مادي ، معنوي و نيروي انساني فراهم است و بايد حركت كنيم.آقاي احمدي نژاد افزود: ما فرهنگ و انديشه اسلام ناب داريم و از سرزمين غني و ثروت و نيروي انساني شايسته و بي نظير بهره منديم بنابراين بايد نقطه نهايي آرمان ها را هدف گيري كنيم. عظمت هر ملت با آرمان هاي آن اندازه گيري مي شود.رئيس جمهور گفت : چند روز پيش جلسه اي داشتيم كه آقاي ضرغامي هم حضور داشت و بخشي از اين جلسه در خصوص امنيت ملي بود.احمدي نژاد با طرح اين پرسش كه امنيت ملي به چه معني است و چه چيزي آن را به خطر مي اندازد ؟ افزود: آيا اينكه در جايي بمب گذاري مي شود ، يا مواد مخدر وارد مي كنند ، يا چند نفر ترور مي شوند و يا چند كارخانه اعتصاب مي كنند ، امنيت ملي به خطر مي افتد ؟وي گفت: اساس امنيت ملي چيست ؟ آيا امكان دارد در كشور هيچ حادثه اي اتفاق نيفتد؟احمدي نژاد افزود: جهان مادي جهان برخوردها و حادثه هاست.رئيس جمهور افزود: شاخص هاي امنيت ملي را بايد در دل و انديشه مردم جستجو كنيم و ببينيم نشاط اجتماعي چگونه است ؟ اگر در بالاترين حد باشد آنگاه امنيت ملي وجود دارد و هيچ كس نمي تواند آن را بر هم زند.وي اميد به آينده ، احساس افتخار به ايراني بودن و دريافت ذهني انسان ها از ثبات اجتماعي و سياسي را از ديگر شاخص هاي امنيت ملي دانست.