خرید النگو تسريع در احداث شهرك صنعتي مشترك ايران و تركيه شد

تاندار آذربايجان غربي خواستار اروميه- استاندار آذربايجان غربي، تسريع در عملياتي شدن احداث شهرك صنعتي مشترك بين ايران و تركيه از سوي مقامات آنكارا را خواستار شد.      ‘وحيد جلال زاده ‘ روز شنبه در ديدار با سركنسول تركيه در اين استان گفت: احداث دومين شهرك صنعتي مشترك دنيا بين ايران و تركيه در مرزهاي آذربايجان غربي، در شكوفايي اقتصاد مرزنشينان دو منطقه بسيار موثر است.
وي افزود: در مذاكرات مقامات بلندپايه دو كشور منطقه ايجاد اين شهرك نيز به تصويب رسيده و اكنون نياز است كه روند عملياتي شدن آن سرعت يابد.
نماينده عالي دولت در استان اظهار كرد: ايجاد اين شهرك فرصت خوبي براي توسعه روابط بين تجار و سرمايه گذاران دو كشور است و طرف ترك با جديت بيشتري در اين راستا وارد شود.
جلال زاده همچنين با اشاره به اينكه هر سه مرز بازرگان، سرو و رازي بايد همزمان با هم توسعه يابند، خاطرنشان كرد: انتظار داريم برادران تركيه اي مشكلات موجود در مرزهاي بازرگان و سرو را سريعا رفع كنند.
وي در رابطه با تسريع در آسفالت جاده دسترسي مرز رازي- خوي نيز قول مساعد داد و گفت: به دليل صعب العبور بودن منطقه، روند احداث و بهسازي جاده به كندي پيش مي رود.
استاندار آذربايجان غربي همچنين توسعه روابط فرهنگي را زيربناي توسعه روابط در حوزه هاي سياسي، اقتصادي و تجاري بين دو كشور عنوان كرد و گفت: در اين راستا اقدامات خوبي انجام شده كه برگزاري كنگره بين المللي شمس تبريزي وهمايش حسام الدين چلبي با حضور اساتيد و ادبا و علماي دو كشور بخشي از اين اقدامات است.
جلال زاده حجم مبادلات تجاري دو كشور را در حال حاضر 11 ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: 5/5 ميليارد دلار از اين مبادلات از طريق استان آذربايجان غربي انجام مي شود كه اگر ميزان توافق دو كشور مبني بر رساندن ميزان مبادلات تجاري به مرز 30 مييارد دلار محقق شود پيش بيني مي كنيم كه 15 ميليارد دلار از اين مبادلات از طريق آذربايجان غربي صورت گيرد.