خرید النگو برنامه بازیهای هفته اول یازدهمین دوره لیگ برتر

سرویس ورزشی «» ـ  برنامه بازیهای هفته اول یازدهمین دوره لیگ برتر به این شرح است : زمان  برگزاری                              بازیسه شنبه 11 مرداد 22:0    داماش-نفت آبادانسه شنبه 11 مرداد 22:0    فجر سپاسي-نفت تهرانسه شنبه 11 مرداد 22:0    مس-شهرداري تبريزسه شنبه 11 مرداد 22:0    سايپا-مس سرچشمهسه شنبه 11 مرداد 22:0    تراکتورسازي-صباي قمسه شنبه 11 مرداد 22:0    راه آهن-ذوب آهنسه شنبه 11 مرداد 22:0    فولاد-شاهينسه شنبه 11 مرداد 22:30    پرسپوليس-ملوانچهارشنبه 12 مرداد 22:30   سپاهان-استقلال