خرید النگو برنامه‌ي وزیر پيشنهادي براي وزارت ورزش

به گزارش ايسنا، محمد عباسي – سرپرست وزارت ورزش و جوانان كه روز سه‌شنبه براي گرفتن راي اعتماد به مجلس خواهد رفت، برنامه‌هاي خود را به شرح زير اعلام كرد:ـ‌ ارتقاي هويت جوان ايراني بر مبناي سيره و سنت نبوي و اهل بيت عصمت و طهارت (ع) و تمدن و افتخارات علمي و …ـ ترسيم الگوي جوان آرماني در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و توجه به نقش محوري ولايت فقيه در بازآفريني و تثبيت و تحكيم هويت ايراني ـ‌ اسلامي.ـ جامع نگري، دورانديشي و اتخاذ سياست‌هاي راهبردي حوزه جوانان بر اساس سياست‌هاي كلي نظام و منويات مقام معظم رهبري و معرفي و ارائه الگوهاي غني ديني و ملي به جوانان جهت هويت سازي و تقويت خودباوري.ـ طراحي و ايجاد ساختار مناسب و كارآمد براي وزارت ورزش و جوانان با توجه به اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي ايران و رهنمودهاي تربيتي بزرگان ديني، امام خميني (ره)، ‌رهبر معظم انقلاب و بهره‌گيري از همراهي ساير اركان دولت و نمايندگان ملت و انديشه و تجربيات استادان و پيشكسوتان علمي، ورزشي و فرهنگي.ـ تقويت و حمايت از روح ارزش گرايي، معنويت و روحيه فروتني پهلواني در ورزشكاران كشور به ويژه‌ در قهرمانان ايران به طريقي كه شايسته الگوبرداري ساير جوانان باشند.ـ تدوين سياست‌هاي كلان ورزش به عنوان يك ابزار قوي در برابر تهاجم فرهنگي دشمن و برنامه‌ريزي جامع و تقويت تصميم سازي در مورد رشته‌هاي متناسب با اقتضائات، استعدادها، روحيه‌ها وظرفيت‌هاي ايران اسلامي.ـ برنامه‌ريزي، هدايت، راهبري و نظارت بر مطالعات و پژوهش‌هاي راهبري در خصوص تعيين نيازهاي حال و آينده جوانان و ورزش كشور و ارائه راهبردهاي مناسب براي رفع مشكلات، مسايل و چالش‌هاي فرارو و فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي سياستگذاري و اتخاذ تصميم در امور مربوط به جوانان و ورزش كشور.ـ برنامه‌ريزي و تدابير لازم به منظور ايجاد پل ارتباطي بين جوانان و مسئولان، فعالان فرهنگي و اجتماعي، نخبگان جامعه به ويژه‌ علما و روحانيون كشور و ايجاد ساختار ارتباطي ميان جوانان ايراني و ساير كشورهاي اسلامي و جهان جهت تبادل اطلاعات و مشاركت‌هاي علمي، فرهنگي و ورزشي.ـ توجه به نيازهاي بانوان در امر ورزش به ويژه‌ تقويت و ترويج ورزش همگاني و عمومي در خانواده‌ها با حفظ كرامت آن‌ها.ـ توجه به موضوع «عدالت اجتماعي» در بهره‌مندي از فرصت‌ها و منابع، مطابق ظرفيتها و نيازهاي ورزشي مناطق، به ويژه‌ مناطق كم برخوردار و روستاها.ـ اهتمام نسبت به شناخت روحيات، ظرفيت‌ها، قابليت‌ها، تمايلات و نيازهاي جوانان ساماندهي امور جوانان در همه ابعاد مبتني بر ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و حمايت از شبكه‌هاي اجتماعي جوانان از جمله بسيج و سمن‌ها.ـ تقويت هويت ديني ـ انقلابي جوانان ايراني توام با اميدواري و نشاط و كاهش دغدغه‌هاي آنان در زمينه‌هاي مختلف از جمله اشتغال، ازدواج و مسكن با استفاده از ظرفيتهاي قانوني و اجرايي دستگاه‌ها.ـ ايجاد اميد و اعتماد و خودباوري در ورزشكاران و توسعه سلامت و ورزش همگاني با مشاركت مردم در مديريت ورزش و تثبيت رتبه نخست در ميان كشورهاي منطقه در همه رشته‌ها.ـ برنامه‌ريزي در جهت جلوگيري از بحران هويت در جوانان و سوق دادن استعدادها و ظرفيت‌هاي جوانان در مسير تربيت بديني و تقويت روح اميد و اعتماد در جوانان و آشنا نمودن جوانان با مسوليتها و تكاليف اجتماعي و ايفاي نقش محوري در استيفاي حقوق آن‌ها.ـ بسيج انگيزه‌ها و هدايت مطالبات و توانمندسازي جوانان در پيگيري شاخصهاي مطابق با سند چشم انداز و سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه و منويات مقام معظم رهبري و ارتقاي سطح سلامتي و نشاط اجتماعي در كشور و ترويج ارزشهاي اسلامي و غرور ملي در جامعه ورزش و جوانان.ـ ارتقاي سهم ورزش در عزت و اقتدار ملي (از طريق توجه به ورزش همگاني، قهرماني) زير ساخت‌هاي ورزشي و تامين كيفيت و استانداردسازي الزامات و ملزومات ورزشي به سطوح استاندارد جهاني با رويكرد بومي.ـ ايجاد تعامل و همكاري متقابل در راستاي جلب اعتماد و اعتقاد بخش‌هاي تعاوني و خصوصي براي سرمايه‌گذاري‌ در ورزش كشور با استفاده از ظرفيت سياستهاي اصل «44» قانون اساسي.ـ تعامل و همكاري با صدا و سيما جهت راه‌اندازي شبكه تلويزيوني ورزش با برنامه‌هاي مشابه در خدمت افزايش آمادگي جسماني مردم و تربيت قهرماناني با منش فتوت و پهلواني و ارائه فيلم‌ها و مباحثات اجتماعي و تخصصي در مورد ورزش از ديدگاه علم و اعتقاد، سياست و اقتصاد، بهداشت و درمان، تربيتي و پرورشي، عاطفي و اجتماعي و … به طريقي كه ورزش در كشور ما به يك باور همگاني و معرفتي تبديل شود.ـ علمي كردن ورزش كشور و تقويت فعاليت‌هاي آموزشي، تخصصي و ابتكارات تازه جهت تصرف ميدان‌هاي نو و آموزش و توانمندسازي مرتبط و آگاهي‌هاي علمي روز در مربيان، ورزشكاران و كاركنان بخشهاي مربوط به ورزش.ـ تلاش در جهت رفع كمبود فضاي معنوي، فرهنگي در ورزش به طريقي كه بسترهاي پاك و سالم ورزشي بتواند جوانان سالم، مومن، متقي و عفيف را تربيت و حفظ نمايد.ـ توجه به فلسفه اصلي ورزش (سلامت جسمي و نشاط روحي) و ايجاد فرصتهاي برابر براي زنان و مردان با رعايت حدود و ارزش‌هاي اسلامي.ـ تقويت روح خودسازي، خودباوري، آزاد منشي و عدالت خواهي در جوانان و تكيه بر سلامت و كرامت خانواده‌ و ازدواج آسان و با معرفت در برنامه‌هاي مربوط به جوانان.ـ پيگيري استفاده از ظرفيتهاي فرهنگي، مذهبي و علمي كشور در تقويت تحكيم بنيان خانواده‌ و حفظ قداست آن به عنوان شالوده اساسي جامعه و تلاش همه جانبه براي ارتقاء شاخص‌هاي كمي و كيفي الگوي مطلوب خانواده‌ در اسلام.ـ بسترسازي ارتقاي جايگاه ورزش كشور در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي كشف، تربيت و شكوفايي استعدادهاي ورزشي اهميت به نيروي معنوي جوانان و غيرت ديني ورزشكاران كشور.ـ بر آورده ساختن نيازهاي مطالعاتي و پژوهش‌هاي كاربردي وزارت ورزش و جوانان به عنوان اصلي ترين نهاد حاكميتي سياستگذار و برنامه‌ريز در زمينه مسايل مربوط به جوانان و ورزش كشور.ـ ساماندهي، بهينه سازي و جهت دهي موضوعات مرتبط با امور جوانان و ورزش در سطح كشور با رويكرد سلامت روحي و جسمي آحاد جامعه.ـ تحول در حوزه جوانان با هدف ارتقاي روحيه اميد به آينده بر اساس نيازهاي و اولويت‌هاي كشور و افزايش سلامت روحي ـ‌ جسمي جوانان با توجه به سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه با رويكرد گفتمان پيشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب.ـ ايجاد بسترهاي لازم جهت توسعه، ترويج و مديريت بر مشاركت جوانان در اداره امور كشور.ـ اولويت دادن ورزش همگاني و عمومي در برنامه‌ها و منابع و تقويت ورزش قهرماني و حمايت از قهرمانان برتر كشور در جهت ايجاد انگيزه در جوانان و جامعه و حمايت از ورزش‌هاي بومي و اصيل ايراني.ـ تلاش جهت رفع فقر و محو تبعيضات غير منطقي برخاسته از طبقه، جنسيت، قوم و … در زندگي جوانان با فراهم ساختن امكانات عادلانه براي همه و ايجاد بسترهاي مناسب دسترسي از امكانات ورزشي براي جوانان و طبقات كم درآمد جامعه.ـ مطالعه و پژوهش در حوزه‌هاي راهبردي امور جوانان به منظور بازشناسي و تبيين مسايل و نيازهاي گوناگون جوانان و ارائه راهبردهاي مناسب براي حل مسايل آنان و هماهنگي مطالعات كاربردي دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه‌ها.ـ تهيه و تدوين برنامه جامع ساماندهي امور جوانان كشور با عنايت به جايگاه، نقش و ماموريت‌هاي اساسي دستگاه‌هاي مختلف دولتي و غير دولتي مرتبط با امور جوانان، تدوين لايحه ساماندهي تكاليف دستگاه‌ها در حوزه جوانان با هدف بازنگري و شفاف سازي وظايف آن‌ها در مواجهه با مسايل جوانان و انجام مستمر پيمايش ارزش‌ها و نگرش‌هاي جوانان.ـ توجه ويژه‌ به ورزشهاي جانبازان، معلولان، ناشنوايان، نابينايان و بيماران خاص و رفع كاستي‌هاي موجود در اين زمينه به منظور تقويت سلامت جسمي وروحي آنان و افتخار آفريني اين عزيزان همانند گذشته در ميادين بين‌المللي و به خصوص در بازي‌هاي پاراآسيايي و پاراالمپيك.ـ دريافت گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با امور جوانان و بررسي ميزان اثربخشي فعاليت‌هاي اين دستگاه‌ها و ارسال به مراجع ذيربط و مطالعه و بررسي قوانين و مقررات مربوط به جوانان در جهت رفع كاستي‌ها و پيشنهاد براي تغيير و اصلاح يا وضع قوانين جديد به مراجع ذيصلاح با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط.ـ تهيه و ارائه گزارش وضعيت جوانان كشور در سطح ملي به مراجع ذيربط.ـ‌ طراحي و مديريت برنامه‌هاي ملي ويژه‌ و فرابخشي و نمونه سازي فعاليت‌هاي مربوط به جوانان با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي مربوط.ـ ساماندهي فعاليت‌هاي فراغتي نسل جوان متناسب با مقتضيات دوره جواني در جهت سازندگي كشور و رفع محروميت فرهنگي و اجتماعي جوانان در مناطق شهري و روستايي.ـ همكاري در تعيين ضوابط و استانداردسازي براي فعاليت‌هاي مراكز فرهنگي و هنري مربوط به جوانان با دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط، ساماندهي و نظارت بر مراكز خدمات مشاوره‌اي و اطلاع رساني جوانان و سمن‌ها.ـ همكاري با مراجع ذيربط به منظور شناسايي فعاليت‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي اجرايي به تشكل‌ها و سازمانهاي غير دولتي جوانان.ـ شناسايي نيازهاي دختران و پسران جوان با همكاري كليه دستگاه‌هاي اجرايي از طريق جمع‌آوري مستمر اطلاعات و تدوين و تعيين شاخص‌ها با ملاحظات جنسيتي و انجام مطالعات و تحقيقات ادواري به منظور به روز كردن اطلاعات درباره نيازهاي جوانان و اولويت گذاري آن‌ها.ـ ايجاد زمينه به منظور مشاركت حداكثري سازمانهاي غيردولتي در ساماندهي امور جوانان از طريق شناسايي موانع فعاليت و مشاركت سازمانهاي غيردولتي در امور جوانان و تلاش براي رفع آن‌ها و كمك به تسهيل فرايند تاسيس سازمان‌هاي غير دولتي مرتبط با امور جوانان.** راهكارهاي ديگر برنامه‌ايـ برقراري ارتباط و تعامل نظامند و مستمر با صاحبنظران، مجامع علمي و موسسات معتبر مطالعاتي داخلي و خارجي و جلب مشاركت جامعه علمي و دانشگاهي كشور براي تقويت حوزه مطالعات و تحقيقات جوانان و ورزش.ـ تسهيل امر جامعه پذيري جوانان و فراگيري آيين مشاركت فعال در تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي.ـ تلاش همه جانبه جهت توسعه و ترويج ازدواج‌هايي بر پايه چهار سعار محوري به هنگام، آگاهانه، آسان و پايدار در ميان نسل جوان بر اساس الگوي خانواده‌ مطلوب در اسلام.ـ حفظ و احيا ورزش‌هاي بومي و محلي و سنتي كه نقش مهمي در ورزش همگاني و تفريحي و قهرماني داشته و سلامت جامعه را نيز به همراه خواهد داشت با همكاري نمايندگان محترم، مسئولان استاني و شوراهاي اسلامي و دهياري‌ها.ـ برنامه‌ريزي در ممانعت از هدر رفتن وقت با ارزش نيروي انساني در خدمت ورزش و تلاش در جهت كاهش رويه‌هاي تقليدي از نظام ژورناليستي غربي به طريقي كه نگذاريم به شخصيت‌ سازي كاذب يا شخصيت سوزي قهرمانان متعهد و خادمين دلسوز به ورزش بپردازند.ـ ترويج فرهنگ احداث و وقف اماكن ورزشي با همكاري ائمه جمعه و جماعات و اساتيد و طلاب حوزه‌هاي علميه، به مانند مسجد و مدرسه به طور مستمر.ـ ترويج كرسي‌هاي آزاد انديشي بر مبناي منويات مقام معظم رهبري در ميان جوانان و نظريه پردازان امور جوانان.ـ انسجام پژوهشي و استفاده از همه ظرفيتهاي علمي كشور براي ايفاي نقش «رصد» مسايل جوانان و انعكاس تحليلي، عملياتي آن براي مسئولان نظام و مديريت عالي كشور جهت تصميم گيري ملي در حوزه جوانان.ـ ايجاد نظام استعداديابي و به كارگيري مربيان با سطح دانش فني بالا براي سنين كودكي و نوجواني به منظور تربيت ورزشكاران نخبه براي آينده با هدف ارتقاء سطح ورزش قهرماني كشور در سطوح بين‌المللي و به خصوص بازي‌هاي آسيايي و المپيك.ـ ايجاد زمينه بهره‌مندي بيشتر از مواهب طبيعي كشور مانند كوه‌ها، درياها و رودخانه‌ها در جهت تفريحات سالم و همگاني كردن ورزش و نيز توسعه ورزش قهرماني.ـ تعامل مستمر با رسانه‌هاي ديداري و نوشتاري و گفتاري به منظور بهره‌مندي از نظريات كارشناسان مشخص، اطلاع رساني مناسب به علاقمندان و ايجاد انگيزه در عموم مردم براي جذب به ورزش.ـ تلاش در جهت ساماندهي تحصيلي، اشتغال، بيمه و درمان ورزشكاران با هماهنگي ارگان‌ها ذيربط و تصويب ضوابط مورد نياز.ـ حمايت از كميته ملي المپيك ايران و فدراسيون‌هاي ورزشي براي حفظ و كسب كرسي‌هاي بين‌المللي با توجه به اثر بخشي آن در ارتباطات ورزشي و احقاق حقوق ورزشكاران.ـ توجه به قهرمانان و پيشكسوتان ورزش در جهت بهبود رفاهي آنان و نيز بهره گيري از تجارب و نظرات آنان از طريق تعيين ضوابط و همكاري با فدراسيون‌هاي ورزشي و كميته ملي المپيك و پارالمپيك ايران.ـ تعامل مستمر با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به خصوص كميسيون‌هاي تخصصي و فراكسيون ورزش به منظور بهره گيري از نظرات، اطلاع رساني و استفاده از اين ظرفيت مهم تقنيني كشور در حمايت از جوانان و استعدادهاي ورزشي كشور.ـ ترغيب وزارت آموزش و پرورش در ايجاد امكانات ورزشي در مدارس متناسب با سن، جنس و تعداد دانش‌آموزان و فعال‌تر كردن ساعات ورزش و اضافه كردن آن و برگزاري مستمر آزمون‌هاي عمومي ورزش براي كليه دانش‌آموزان و انجام كوشش براي رفع كمبودهاي ورزشي دانش‌آموزان.ـ همكاري با وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي جهت تداوم مسابقات دانشگاهي بين كليه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور با برنامه‌ريزي واحد و ايجاد امكانات ورزشي به نحوي كه به سهولت در دسترس دانشجويان قرار گيرد.ـ ايجاد نظام تشويق براي كارگرداني كه در مسابقات آسيايي و جهاني كسب عنوان مي‌نمايند، مانند قرار گرفتن در گروههاي شغلي بالاتر و فراهم آوردن امكانات ورزشي در مجاورت محل كار.ـ پيش‌بيني آزمون آمادگي جسماني ويژه‌ تمامي افراد نيروهاي مسلح براي ارتقاء مهارت و تعادل و كنترل و توانايي‌هاي لازم براي داشتن نيروهاي سالم، شاداب و ورزيده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تربيت متخصصان تربيت بدني در رشته‌هاي مورد نظر با انتخاب افراد نيروهاي مسلح از طريق معرفي به دانشكده‌هاي تربيت بدني براي دوره‌هاي كوتاه و بلند مدت.