خرید النگو برخورداري پدران از مرخصي هنگام تولد فرزند

معاون بهداشت، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از افزايش مرخصي زنان پس از زايمان خبر داد و گفت: وزارت بهداشت پيشنهادي را ارائه كرده است كه در صورت تصويب نهايي پدران هنگام تولد فرزند از دو هفته مرخصي برخوردار شوند.به گزارش ايرنا، ‘عليرضا مصداقي نيا’ روز شنبه در همايش هفته جهاني تغذيه با شير مادر(از 10 تا 16 مردادماه ) در ساختمان وزارت بهداشت، افزود: مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري در حال تدوين لايحه تكميل قوانين مرخصي زنان پس از زايمان است كه وزارت بهداشت پيشنهاد مرخصي دو هفته اي پدران هنگام تولد فرزند را ارائه كرده است.معاون وزير بهداشت تصريح كرد: بر اساس اين لايحه ، مرخصي زنان پس از زايمان به ويژه زناني كه دو قلو يا چند قلو داشته باشند، افزايش مي يابد.مصداقي نيا درباره پيشنهاد وزارت بهداشت مبني بر برخورداري پدران هنگام تولد فرزند از دو هفته مرخصي گفت: هدف از ارائه اين پيشنهاد آن است كه پدر در مراقبت از نوزاد به همسر خود كمك كند و از اين طريق، به نوعي از ورود شير مصنوعي- شير خشك- به خانواده ها جلوگيري شود.وي ادامه داد: شير مادر از اركان مهم رشد و تكاپوي كودك است كه تمام نيازهاي تغذيه اي او را برآورده مي سازد.معاون وزير بهداشت، پيشگيري از ابتلا به بيماري در دوران كودكي، كاهش بيماري هاي مزمن دوران سالمندي و تامين سلامت جسمي و رواني مادران را از مزاياي شير مادر برشمرد.مصداقي نيا خاطرنشان كرد: مادران هنگام زايمان درباره كافي بودن شير خود اعتماد به نفس ندارند و گاهي از تمايل نداشتن كودك به استفاده از شير خود گلايه دارند.وي تاكيد كرد: بايد اعتماد به نفس و اعتقاد به كفايت شير مادران را به آنان (مادران) آموزش داد.معاون وزير بهداشت، ورود قوانين حمايتي، تضمين بازگشت به كار مادران شاغل پس از مرخصي هاي زايمان ، گسترش بيمارستان هاي دوستدار كودك، توانمند سازي كاركنان بيمارستان ها و اطلاع رساني صحيح توسط رسانه ها را از فعاليت هاي حمايتي براي ترويج فرهنگ تغذيه با شير مادر برشمرد.مصداقي نيا گفت: ارائه آموزش قبل، هنگام و بلافاصله بعد از زايمان در ترويج فرهنگ استفاده از شير مادر از اهميت زيادي برخوردار است و آموزش هاي تغذيه با شير مادر بايد براي دختران در دوران مدرسه آغاز شود.وي افزود: اكنون شاخص سزارين در كشور حتي بيش از كشوري مانند آمريكا است و با توجه به دورنماي فرهنگ خانواده و اخلاق در ميهن عزيزمان بايد در اين مساله بازنگري شود.معاون وزير بهداشت يادآور شد: اكنون 530 بيمارستان دوستدار كودك در كشور فعاليت دارند و ارزيابي تغذيه با شير مادر در سه تا پنج روزگي نوزادان انجام مي شود.مصداقي نيا اضافه كرد: بايد از ورود شير مصنوعي به كشور جلوگيري شود يا در صورت نياز وارد كشور شود.وي گنجاندن تغذيه با شير مادر در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع را از مهم ترين استراتژي هاي وزارت بهداشت براي ترويج تغذيه با شير مادر بيان كرد.