خرید النگو بازداشت چهار زن صهیونیست در مرز لبنان

اخبار رسیده از سرزمین های اشغالی حاکی از آن است که چهار تن از نظامیان زن ارتش صهیونیستی در مرز لبنان بازداشت شدند.به گزارش خبرگزاری پانا، روزنامه صهیونیستی “یدیعوت آحارنوت” در خبری نوشت: ارتش صهیونیستی چهار زن نظامی که اقدام به خاموش کردن دستگاه های شنود و کنترل مراقبت تعبیه شده در مرز فلسطین اشغالی کرده بودند را به دادگاه نظامی معرف کرد.این روزنامه صهیونیستی با اعلام این خبر افزود: این نظامیان متهم هستند، امنیت ملی رژیم صهیونیستی را با این کار خود به خطر انداخته اند.این روزنامه به نقل از سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی افزود: متهمان با این کار خود برای مدتی مانع از جمع آوری اطلاعات در طول مرز با لبنان شدند.قابل ذکر است این نظامیان علت این اقدام خود را فشار کار بسیار شدید در واحد جمع آوری اطلاعات اعلام و تاکید کردند: فشار و حجم کار به شکل غیر قابل تحملی رسیده است.