خرید النگو اهمیت عدم ارتباط قاسمی با جریان انحرافی برای کمیسیون انرژِی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از نظر موافق این کمیسیون با وزیر پیشنهادی نفت خبر داد و گفت: قاسمی با جریان انحرافی مرتبط نیست و این برای اعضای کمیسیون انرژی مجلس مهم است.به گزارش مهر، عماد حسینی با اشاره به معرفی رستم قاسمی وزیر پیشنهادی نفت به مجلس اظهارداشت: کمیسیون انرژی مجلس از آنجا که روز سه شنبه نسبت به معرفی قاسمی برای تصدی وزارت نفت مطمئن شده بود، در جلسه عصر سه شنبه به طور اجمالی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون نظر موافقی نسبت به وی داشتند.وی ادامه داد: تجربه مرتبط قاسمی با نفت و تاکید وی بر بومی سازی صنعت نفت نظر موافق کمیسیون انرژی را جلب کرده است.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: البته بی وزیر بودن وزارت نفت دغدغه زیادی برای کمیسیون انرژی در این مدت ایجاد کرد، بنابراین ما با حداقل شرایط نیز نظر موافق داریم و بهتر دیدیم وزارت نفت از اوضاع فعلی هرچه زودتر خارج شود.حسینی در پاسخ به این سئوال که آیا روز بررسی رای اعتماد به قاسمی، از کمیسیون انرژی ، کسی در مخالفت با معرفی وی صحبت نخواهد کرد، گفت: به نظر چنین است زیرا اکثریت اعضا در جلسه روز گذشته کمیسیون حضور داشتند و مخالفتی با وزرات وی نشد.وی یادآور شد: قاسمی با جریان انحرافی ارتباط ندارد و این برای کمیسیون انرژی مهم است همچنین وزیر پیشنهادی نفت به گفته خود هیچ شرطی از سوی دولت را برای تصدی این پست نپذیرفته است.