خرید النگو امان از بده بستان های کذایی

مسئولان سازمان لیگ با معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرارداد همکاری امضا کردند.به گزارش آتی نیوز، این حرکت سازمان لیگ باعث تعجب بسیاری از خبرنگاران ورزشی در حوزه فوتبال شد زیرا مشخص نیست در کجای اساسنامه سازمان لیگ، ورود به حیطه روزنامه نگاری تعریف شده است و مسئولان برگزار کننده مسابقات فوتبال حرفه ای کشور چرا و چگونه باید با معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفاهم نامه همکاری امضا کنند؟برخی از خبرنگاران نسبت به این طرح بدبین هستند و می گویند سازمان لیگ فوتبال حرفه ای با ورود به عرصه روزنامه نگاری که هیچ ارتباطی به وظایف ذاتی این سازمان ندارد می خواهد بعد از تعیین سقف قرارداد برای بازیکنان و مربیان در لیگ، برای خبرنگاران سقف انتفاد تعیین کند و خبرنگارانی که از سازمان لیگ زیاد انتقاد کنند از دایره توجه این سازمان خارج شود و به نوعی بتوانند میزان انتقاد از سازمان لیگ را کنترل کنند.این در حالی است که برخی از مسئولان سازمان لیگ می گویند هدف سازمان لیگ چنین مسئله ای نیست. در این سازمان نه کسی توانایی این کار را دارد و نه می تواند چنین کاری کند. ما میخواهیم تسهیلاتی برای خبرنگاران ایجاد کنیم از جمله بیمه تکمیلی برای خبرنگاران است!این در حالی است که خبرنگاران معتقدند که این بیمه هم در واقع نوعی درآمدزایی برای سازمان لیگ است و گرنه لزومی ندارد که بعد از 10 سال سازمان لیگ وارد این ماجرا شود.البته انتشار هفته نامه بدون مجوز به نام شبکه فوتبال از سوی سازمان لیگ می تواند مهم ترین دلیل نزدیکی سازمان لیگ به معاون مطبوعاتی باشد تا هر چه سریعتر مجوز رسمی انتشار هفته نامه صادر شود و حمایت از خبرنگاران حوزه فوتبال نیز بهانه ای بیش نیست.البته با شناختی که از مسئولان معاونت مطبوعاتی ارشاد داریم، مطمئنیم آنها حواسشان به زحمات خبرنگاران و برخی اقدامات یواشکی برخی آقایان فوتبال شناس خواهد بود!