خرید النگو اعمال فشار روسیه بر آذربایجان درباره «قبله»

سرهنگ ایگور کوروتچنکوف عضو شورای اجتماعی وزارت دفاع روسیه و سردبیر مجله « دفاع ملی» روسیه در مصاحبه با روزنامه « کامسامولسکایا پرودا» چاپ مسکو، سفر اخیر آناتولی سردوکوف وزیر دفاع این کشور به آذربایجان را با موضوع ایستگاه رادار قبله در ارتباط خوانده و با اشاره به اینکه این ایستگاه راداری یکی از اجزای مهم سپر موشکی روسیه محسوب می شود و به همین دلیل نیز مسکو مایل به تمدید مدت اجاره این ایستگاه می باشد، خاطر نشان کرده است که همکاری های فنی و نظامی بین آذربایجان و روسیه با موفقیت پیش می رود.به گزارش «» به نقل از ینی مساوات این کارشناس با اشاره به فروش سیستم پدافند موشکی « اس 300» روسیه به آذربایجان و نیز داده شدن مجوز تولید نوع جدیدی از اسلحه کلاشینکف به آذربایجان، نتیجه گیری می کند که با توجه به این موارد، باکو با تمدید مدت اجاره ایستگاه رادار قبله برای روسیه منوط به افزایش اجاره بهای آن مخالفتی نخواهد کرد.به عقیده کوروتچنکوف، باکو هنگام اعلام ارقام پیشنهادی خود برای اجاره بهای ایستگاه رادار قبله، بایستی توجه داشته باشد که روسیه به امکانات جایگزین دیگری نیز دسترسی دارد. زیرا روسیه تولید نسل جدیدی از سیستمهای راداری را آغاز کرده وچنانچه حق الجاره بیشتر از حد معمول باشد، بهره برداری از ایستگاه رادرا قبله برای روسیه به صرفه محسوب نخواهد شد.    به گفته این کارشناس، چنانچه روسیه مجبور به خروج از ایستگاه رادار قبله بشود، در آن صورت همکاری های نظامی و فنی خود با ارمنستان را تقویت خواهد کرد که این نیز به سود باکو نیست و لذا، باکو هنگام طرح شروط خود باید اشتهایش را بکاهد.