خرید النگو از يارانه‌ها و سهام عدالت استفاده ابزاري نشود

رييس ستاد كل نيروهايم مسلح گفت: هدفمندي يارانه‌ها يك طرح اساسي و ملي است و سهام عدالت و پرداخت يارانه‌ها حق مردم است كه به همت دولت و مجلس اقدامات زيادي به اجرا درآمده است و سياست‌مداران در اظهارنظرهاي سياسي در اين موارد احتياط كنند.به گزارش ايسنا سرلشكر سيدحسين فيروزآبادي با بيان اين مطلب اظهار كرد: درست است كه پرداخت يارانه غيرنقدي و يا صرف آن در امور توليدي و كميته امداد امام(ره) و طرح شهيد رجايي به نفع اقتصاد كشور است و نتايج خوبي دارد، اما در شرايط جاري براي طرح هدفمندي يارانه‌ها عملي نيست و بنابراين پرداخت يارانه‌ها كه نقش مهمي در بهبودي زندگي محرومان و اقشار كم‌درآمد داشته است بايد تداوم يابد.اين عضو شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: مساله يارانه‌ها و سهام عدالت نبايستي در مبارزات انتخاباتي مورد استفاده ابزاري قرار گيرد.اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه پيرامون اقدام تروريستي در كشور نروژ گفت: غرب بايد توجه كند كه پشت تندروي‌هاي به اصطلاح مذهبي و اقدامات تروريستي و نژادپرستي، صهيونيست‌ها هستند و اين رژيم غاصب صهيونيستي است كه صرفا به عقايد غلط و نژادپرستانه خود مي‌انديشد و ساير مردم دنيا را ملعبه اهداف خود قرار داده است.فيروزآبادي خطاب به كشورهاي اروپايي تاكيد كرد: هرگونه تحقيقي درباره علل و انگيزه‌هاي اقدام تروريستي در نروژ بدون جستجوي دست صهيونيست‌ها بي‌فايده است و از زماني كه صهيونيست‌ها احساس ضعف و شكست كردند تلاش نمودند تا با انحراف در مسيحيت، صهيونيزم مسيحي را گسترش دهند كه اين خطر بزرگ براي جهان مسيحيت است و اين هشدار را غرب و كليسا بايد جدي بگيرد.