خرید النگو کمبود کالا در بازار و صحنه‌گردانی مافیای واردات

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، با انتقاد از واردات کالا به
بهانه تنظیم بازار، باز کردن مرزها به روی واردکنندگان را در برخی موارد
نتیجه صحنه‌گردانی مافیای بازار در ایجاد کمبود تصنعی کالا در بازار خواند و
گفت: برخی واردکنندگان با توسل به شیوه‌های فراقانونی خودشان در بازار
کمبود ایجاد و خودشان هم کمبود بازار را با واردات پر می‌کنند.

به گزارش خانه ملت،”عیسی جعفری” کمبود
مقطعی بسیاری از کالاها در کشور را نتیجه صحنه‌گردانی مافیای واردات خواند
و گفت: با توجه به خط مشی دولت در زمینه تنظیم بازار و شیوه ایجاد درهای
باز بر روی واردات در هنگام کمبود کالا، برخی واردکنندگان سودجود با
استفاده از قدرت خود در بازار خلاء ایجاد می‌کنند و در نتیجه آن مجوز
واردات کالا به کشور می‌گیرند.

نماینده مردم کبودراهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: شیوه
کنونی تنظیم بازار که موجب سودجویی مافیای واردات و زیان‌دیدن تولیدکنندگان
داخلی می‌شود، باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود.

وی با بیان این که تنظیم بازار برای حمایت از مصرف‌کنندگان امری ضروری
است، تأکید کرد: در تنظیم بازار نباید با افراط و تفریط برخورد کرد، زیرا
کوتاهی در تنظیم بازار موجب زیان دیدن مصرف‌کنندگان و افراط در آن موجب
نابودی تولیدکنندگان می شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس همچنین افزود: متمرکز کردن
امور مربوط به واردات و تنظیم بازار در وزارت کشاورزی و ایجاد سیستم
یکپارچه مدیریتی برای مدیریت واردات، می‌تواند حجم زیادی از مشکلات مربوط
به واردات اقلام کشاورزی را کاهش دهد.