خرید النگو کاهش چشمگير شاخص بورس‌هاي اروپا

در پی هشدار آژانس مودیز مبنی بر کاهش رتبه اعتباری اقتصادی اسپانیا و ادامه بحران بر سر سقف بدهیهای آمریکا ، ارزش شاخص بورس های اروپا در آغاز معاملات امروز، جمعه، کاهش شدیدی یافت.
بر همین اساس، ساعت هفت وسی دقیقه به وقت گرینویچ ارزش شاخص بورس پاریس‌ یک ممیز شانزده صدم درصد، بورس لندن هفتاد و دو صدم درصد و بورس فرانکفورت نود و سه صدم درصد کاهش یافت.
در همین حال ارزش شاخص بورس مادرید هم یک ممیز چهل و یک صدم درصد کاهش داشت. با وجود این آژانس‌های رتبه بندی مالی هیچ گزارشی در باره وقفه در فعالیت بازارهای بورس منطقه یورو منتشر نکردند.
 
موسسه رتبه بندی اقتصادی مودیز امروز جمعه اعلام کرد قصد دارد رتبه اعتبار اقتصادی اسپانیا را به علت سنگینی بدهیهای دولتی و کاهش توان بازپرداخت بدهیهای این کشور کاهش دهد.
 
 این موسسه معتقد است توافق اروپا برای کمک به یونان می تواند فشارهای موجود بر اقتصاد اسپانیا را تشدید می‌کند.
 
ازسوی دیگر ادامه مشکل بدهیهای آمریکا همچنان بازارهای مالی سراسر جهان از جمله اروپا را تحت تاثیر قرار می دهد این در حالی است که تنها چهار روز دیگر تا پایان مهلت دوم اوت برای حل بحران بدهیهای آمریکا باقی مانده است .