خرید النگو پرداخت 33میلیارد دلار غرامت جنگی به کویت

سازمان ملل متحد روز پنجشنبه یک میلیارد و شصت میلیون دلار غرامت جنگی به کویت پرداخت کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، سازمان ملل متحد دیروز یک مرحله دیگر از غرامتهای جنگی ناشی از تجاوز عراق به خاک کویت را به ارزش یک میلیارد و شصت میلیون دلار به این کشور پرداخت کرد.
 کمیته غرامتها وابسته به سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعلام کرد ، پرداخت غرامت جنگی به کویت از سال هزار و نهصد و نود و چهار آغاز شد و این کشور تاکنون سی و سه میلیارد و سیصد میلیون دلار غرامت جنگی دریافت کرده و حدود نوزده میلیارد دلار نیز باقی مانده است.
 عراق هم اکنون پنج درصد درآمد نفت و گاز خود را به عنوان غرامت تجاوز اشغال هفت ماهه کویت در سال هزار و نهصد و نود و یک به صندوق ویژه غرامتهای سازمان ملل متحد پرداخت می کند.