خرید النگو پایگاه اول موسیقی زیرزمینی رپ کشور

سرپرست گروه موسیقی بامداد مشهد با اشاره به اینکه تهاجم فرهنگی یک امر جدی است گفت: مشهد که یک شهرمذهبی است پایگاه اول موسیقی زیرزمینی رپ در کشور است.سالار مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چندین  سال است مسئولان ما از فرهنگ صحبت می کنند و تهاجم فرهنگی مطرح است اما برای مقابله با آن چه اقدامی شده است.وی اظهار داشت: آیا تهاجم فرهنگی دفاع نمی خواهد وآیا موسیقی ملی جزیی ازفرهنگ ما هست یا خیر.وی درادامه با اشاره به اینکه تهاجم فرهنگی یک امر جدی است افزود: مشهد که یک شهرمذهبی است اما پایگاه اول موسیقی زیرزمینی رپ در کشور است.سرپرست گروه موسیقی بامداد مشهد که برای اجرایی سه روزه به گرگان سفر کرده است گفت: اگر هنرمندان موسیقی ایرانی سربازان فرهنگی کشور هستند پس چرا به هنرشان توجهی نمی شود.مرتضوی افزود: گرگان شهری است که هنرمندان آن بسیاردوستانه برخورد می کنند و نسبت به یکدیگر جبهه گیری ندارند.وی گفت: شرایط برگزاری کنسرت در گرگان نسبت به مشهد بسیار مطلوبتراست و به هیچ عنوان قابل قیاس با مشهد نیست.مرتضوی افزود: گرگان مسئولان فرهنگی تری دارد و صدور مجوز موسیقی در این شهر تنها چند روز طول می کشد در حالیکه در مشهد به مدت چهارسال برگزاری کنسرت تعطیل بود و برای برگزاری یک کنسرت ماهها و شاید بیش از یکسال رایزنی لازم است.این هنرمند که سال گذشته نیز برای اجرای موسیقی با گروهش به گرگان سفر کرده بود در ادامه بیان داشت: موسیقی ایرانی روح و روان انسان را تعالی می دهد.وی  با اشاره به اینکه موسیقی ایرانی مبتنی بر عرفان است افزود: موسیقی ایرانی موجب می شود جوانان سالم فکر کنند و سالم زندگی کنند.مرتضوی با بیان اینکه ما تنها دغدغه فرهنگی داریم بیان داشت: ما می خواهیم موسیقی ملی را حفظ کنیم و از فرهنگ غنی موسیقی کشورمان دفاع کنیم.وی هدف از برگزاری کنسرت در گرگان را حفظ ریشه های غنی موسیقی وتغییر نظر نسل جوان نسبت به این نوع موسیقی ذکر کرد و در ادامه عنوان کرد: هدفمان این بوده که نگاه نویی نسبت به موسیقی سنتی داشته باشیم.