خرید النگو مجید انصاری: هیات عالی موازی مجمع نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،گفت:تشکیل هیئت عالی حل اختلاف از سوی مقام معظم رهبری،هیچ گونه موازی کاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حجت الاسلام مجید انصاری، درخصوص تشکیل هیات عالی شورای حل اختلاف میان قوای سه گانه از سوی مقام معظم رهبری گفت:تعیین هیئت عالی حل اختلاف از سوی مقام معظم رهبری منطبق با بند 7 از اصل 110 قانون اساسی است که در این بند ایجاد هماهنگی و حل اختلافات میان سه قوه از جمله اختیارات و وظایف رهبری می باشد و از آنجا که در پایان اصل 110 واگذاری برخی از وظایف و اختیارات به شخص دیگری مجاز شمرده می شود،تعیین هیئت مذکور در راستای اجرای این اصل می باشد.وی افزود:این مسئله دارای سابقه در زمان امام خمینی(ره) نیز می باشد؛زیرا در آن زمان نیز بعضی هیئت ها برای انجام برخی اختیارات و وظایف رهبری تعیین می شدند؛از جمله هیئت مرکب از روسای سه قوه و نخست وزیر وقت و مرحوم سیداحمد خمینی که عهده دار هماهنگی سه قوه بود.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه برخی از سایت ها و خبرگزاری ها تشکیل این شورا را به دلیل وجود ضعف در مجمع دانسته اند،اذعان داشت:این گونه اظهارنظرها ناشی از بی اطلاعی و کم توجهی به ساختارهای قانون اساسی ازسوی برخی افراد می باشد.انصاری تصریح کرد:مجمع تشخیص مصلحت نظام،مطابق اصل 112 قانون اساسی مرجع اظهارنظر مصلحتی در مواردی است که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مصوبه ای به توافق نرسند؛لذا حل اختلافات میان قوا با وظیفه اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که حل معضلات است،ارتباط پیدا نمی کند؛بنابراین شکل گیری هیئت عالی حل اختلاف میان قوا،موازی کاری با وظایف مجمع ندارد و نخواهد داشت.