خرید النگو كاهش 13 درصدي آمار قربانيان تصادفات

رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اشاره به كاهش 771 كشته و 5 هزار و 648 مجروح در تصادفات فصل بهار بر اساس آمارهاي پزشكي قانوني گفت: بدين ترتيب از وارد آمدن حداقل يكهزار و 720 ميليارد تومان خسارت به كشور جلوگيري شده است.سردار اسكندر مومني در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اين كه بر اساس آمار پزشكي قانوني طي فصل بهار 5 هزار و 55 نفر در تصادفات رانندگي كشته و 76 هزار و 782 نفر مجروح شدند افزود: اين رقم در مقايسه با سال گذشته در بخش كشته‌ها 771 نفر كاهش معادل 2/13 درصد و مجروحان 5 هزار و 648 نفر كاهش معادل 9/6 درصد كاهش نشان مي‌دهد.وي با بيان اين كه 93 درصد حمل بار و مسافر در كشور به صورت زميني صورت مي‌گيرد افزود: خوشبختانه با اجراي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي كه حدود يك ماه و 20 روز اجراي آن در فصل بهار بوده است رانندگي مردم بهتر شده و آرامش در رانندگي افزايش يافته است.رييس پليس راهور ناجا با اشاره به كاهش 11 كيلومتر بر ساعت متوسط سرعت خودروها در جاده‌هاي كشور با اجراي قانون جديد تصريح كرد: آمارها نشان مي‌دهد شمار تصادفات رانندگي در فصل بهار نيز در مقايسه با سال گذشته حدود 50 هزار مورد كاهش يافته است.وي با اشاره به اين كه در فروردين ماه سال جاري كشته‌هاي تصادفات رانندگي 8 درصد، ارديبهشت 14 درصد و خرداد 16 درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشته است، افزود: بايد رانندگي را امري جمعي قلمداد كنيم و مسير طول رانندگي را نيز جزء رانندگي بدانيم.رييس پليس راهور ناجا با اشاره به بحث امداد و نجات جاده‌اي در كشور به ايسنا گفت: هم‌اكنون حدود 49 درصد مرگ و ميرهاي حوادث رانندگي در مسير يا در بيمارستان رخ مي‌دهد كه اين نرم در جهان بين 15 تا 20 درصد است لذا توجه جدي به امداد و نجات جاده‌اي و عزمي مضاعف براي كاهش اين رقم با بكارگيري تجهيزات بيشتر مي‌تواند به ميزان قابل توجهي از مرگ و مير تصادفات در كشور جلوگيري كند.وي در عين حال به آيين‌نامه افزايش جرايم رانندگي بر اساس قانون جديد اشاره و خاطرنشان كرد: اين آيين‌نامه هم‌اكنون مراحل نهايي تصويب خود را در كميسيون‌هاي دولت سپري مي‌كند و اميدواريم كه تا پيش از آغاز دور دوم سفرهاي تابستاني، در هيات دولت تصويب و ابلاغ شود.