خرید النگو شرط عجيب یک كره گورخر براي غذاخوردن!

يكي از كاركنان باغ وحش چيني «ووهان» مجبور است هر روز تي‌شرتي با راه راه سياه و سفيد بپوشد، چون گورخر تازه ‌متولد شده در اين باغ‌ وحش فقط در صورتي غذا مي خورد كه اين مرد را در اين لباس ببيند.به گزارش ايسنا اين گورخر حدودا يك ماهه، در اوايل ماه جاري ميلادي در باغ وحش «ووهان» به دنيا آمد و پنج روز پس از تولد، مادر خود را از دست داد.چن نونگ، مردي كه به اين گورخر كوچولو غذا مي‌دهد و مجبور است هر بار لباس راه راه سياه و سفيد بپوشد، مي‌گويد: پدر گورخر مسووليت كره خود را به عهده نمي‌گيرد و هر بار كه سعي مي‌كنيم آنها را با هم مواجه كنيم، گورخر نر به محض ديدن كره‌اش به او لگد مي‌زند.به گزارش روزنامه چاينا ديلي، چن مي‌گويد: هر بار كه من لباس سياه و سفيد راه راه مي‌پوشم گورخر كوچولو بسيار هيجان‌زده مي‌شود و فقط در صورتي شير مي‌خورد كه من را در اين لباس ببيند، در غير اين صورت از غذا خوردن امتناع مي‌كند.چن نام اين گورخر يك ماهه را «پنج‌كوچولو» گذاشته است، چون فقط پنج روز را با مادرش گذراند.