خرید النگو سونامي اقتصادي به راه خواهد افتاد

خبرنگار شبکه تی وی پنج فرانسه در واشنگتن در ارتباط زنده تصویری با این شبکه گفت: ورشکستگی امریکا، سونامی اقتصادی به راه خواهد انداخت. مجری تی وی پنج در مقدمه این گزارش گفت: برای دومین بار در هفته جاری، باراک اوباما درباره بدهی های امریکا سخنرانی کرد.
بن بست سیاسی درباره افزایش سقف بدهی های امریکا همچنان ادامه دارد.
در صورتی که تا پنج روز دیگر در این باره توافقی حاصل نشود، دیگر هیچ پولی در صندوق های دولت امریکا وجود نخواهد داشت. فیلیپ گاسو در این باره که اوباما بار دیگر بر روی نمایندگان امریکا فشار وارد کرد و بار دیگر از هموطنان خودش استمداد کرد گفت: باراک اوباما در سخنرانی خود شبیه معلمی ظاهر شد که در برابر دانش آموزان جمهوری خواه و دموکراتش توضیح داد سه روز پیش مشکل را به آنها توضیح داده است و بار دیگر این مشکل را به آنها توضیح می دهد.
وی تصریح کرد که اگر راه حلی پیدا نشود، فاجعه ای رخ خواهد داد و دیگر دولت نخواهد توانست حقوق بازنشسته ها و برخی دیگر از هزینه هایش را پرداخت کند.
به این ترتیب وضع روشن است و آن این است که اوباما همچنان امیدوار است راه حل این مشکل پیدا شود.
واقعیت این است که زمان علیه این تصمیم گیری در حال حرکت است و می توان گفت که بیش از چند ساعت برای اتخاذ تصمیماتی در این زمینه باقی نمانده است.
پس اوباما با سخنرانی خود تلاش کرد بار دیگر نمایندگان را به حرکت وادار کند اما این احساس ایجاد نشده است که در طرف دیگر و در انتهای کلاس اوباما گوش کسی به این حرفها بدهکار باشد. این خبرنگار افزود: اوباما بر این تصریح دارد که باید هر چه سریعتر راه حلی برای این بحران پیدا شود و نمایندگان به این راه حل رای دهند زیرا در غیر این صورت امریکا به مخمصه خواهد افتاد.
در واقع، این سخنرانی، بدون اینکه اعلام شود، نوعی عقب نشینی اوباما بود که تقریبا حاضر است هر توافقی را امضا کند. گاسو در این باره که متخصصان گفته اند امریکا هرگز با وضعی رو برو نخواهد شد که نتواند دیون خود را بپردازد گفت و این که آیا این متخصصان همچنان به حرف خود اعتقاد دارند یا نه گفت: به هر اندازه که زمان به پیش می رود و بدهی های امریکا سنگین تر می شود به نظر می رسد این اظهار نظرها باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد زیرا در امریکا هیچ کس فکر نمی کند که این کشور تا چند ساعت دیگر ورشکسته خواهد شد.
در واقع این ورشکستگی امریکا قابل تصور نیست.
ورشکستگی امریکا سونامی اقتصادی است که از واشنگتن به راه خواهد افتاد و باعث ناآرامی جهانی خواهد شد.
علت این ورشکستگی احتمالی به اختلاف دو دیدگاه سیاسی کاملا متفاوت بر می گردد.
جمهوری خواهان که در انتخابات میاندوره ای امریکا به پیروزی رسیدند بر این باورند که علت پیروزی شان ماموریت آنها برای سر و سامان دادن به ریخت و پاش های اوباماست.
در سوی دیگر دموکراتها قرار دارند که فکر می کنند باید کمک های اجتماعی را در اولویت قرار دهند.
به این ترتیب این دو جناح دو موضع غیر قابل سازش دارند.