خرید النگو رقابت 12 کشورعربی در شبکه «iFILM»

«فنون الفوز» عنوان مسابقه ای است که با حضور نمایندگان 12 کشور عربی توسط شبکه بین المللی فیلم وسریال «IFILMTV» در امارات عربی متحده تولید شده است و اعضای خانواده های عربی از اقشار گوناگون با عقاید و مذاهب مختلف در آن حضور دارند.به گزارش «»، این مسابقه که باحضور اعضای خانواده هایی از 12 کشورعربی در امارات تولید
شده،فرصتی است تا نمایندگان کشورهای عربی با عقاید و مذاهب مختلف،هنرهای
نمایشی خود را بیازمایندو با آثار برگزیده و شخصیت های سینمای ایران آشنا
شوند. مسابقه «فنون الفوز»که جایزه اش یک خودرو است باهدف ایجاد ارتباطی
صمیمانه با مخاطبان در همه کشورهای عربی تولید شده ودر ماه رمضان پخش
خواهدشد.در مجموع سی و یک برنامه ای که ضبط شده است 16 تیم دونفره ازخانواده های عربی با کمک حامیانشان در چهار  مرحله بایکدیگر رقابت فشرده ای داشتنند و در طراحی سوالات مسابفه تلاش شده تا مخاطبان با آثار برگزیده و شخصیت های سینمای ایران آشنا شوند.   مسابقه «فنون الفوز» در راستای ماموریت شبکه در صیانت از پیوندهای خانوادگی و ایجاد ارتباطی صمیمانه با مخاطبان شبکه بین المللی فیلم وسریال در همه کشورهای عربی تولید شده است که طیّ شب های ماه مبارک رمضان ساعت 40/22  به وقت تهران پخش و  در روز بعد ساعت : 40/06  تکرار خواهدشد.       این مسابقه ی تلویزیونی که در شب های ماه مبارک رمضان از شبکه iFILM پخش می شود شامل آیتم های متنوعی است که توانایی های هنری و نمایشی شرکت کنندگان را به بوته ی آزمایش می گذارد. موفقیت در مراحل مختلف این مسابقه جوایز ی را شامل می شود و به برندگان نهایی نیز یک دستگاه خودرو اختصاص می یابد. همچنین مدیریت روابط عمومی شبکه بین المللی فیلم و سریال اعلام کرد: با توجه به پخش برنامه های ” IFILMTV ” به دو زبان فارسی و عربی به صورت همزمان و استقبال گرم فارسی زبان های مقیم کشورهای خارجی از این موضوع، ساعت های پخش برنامه های روزانه شبکه بین المللی فیلم وسریال در ماه مبارک رمضان، به وقت تهران به شرح زیر اعلام می شود:سریال یوسف پیامبر(ع) : ازقسمت اول تا قسمت سی ام:پخش اول ساعت 30/18    تکرارهای روز بعد ، تکرار اول: 30/02      تکرار دوم: 30/10سریال رانت خوار كوچک ( نیمه اول ماه رمضان )  : بوی خوش زندگی ( نیمه دوم ماه رمضان )  پخش اول ساعت 30/19    تکرارهای روز بعد ، تکرار اول: 30/03      تکرار دوم: 30/11سریال صاحبدلان: ازقسمت اول تا قسمت سی ام:پخش اول ساعت 30/20    تکرارهای روز بعد ، تکرار اول: 30/04      تکرار دوم: 30/12سریال مختارنامه : ازقسمت اول تا قسمت سی ام:پخش اول ساعت 30/21    تکرارهای روز بعد ، تکرار اول: 30/05      تکرار دوم: 30/13مسابقه “فنون الفوز” با شرکت  خانواده هایی از 12کشورعربی :پخش اول ساعت 40/22    تکرارهای روز بعد: 40/06       هرشب یک فیلم سینمایی:پخش اول ساعت 30/23    تکرارهای روز بعد ، تکرار اول: 30/07      تکرار دوم: 30/15سریال خانه به دوش: ازقسمت اول تا قسمت سی ام:پخش اول ساعت 30/01          تکرارها  ، تکرار اول: 30/09               تکرار دوم: 30/17