خرید النگو دفاعيه شركت قيمت گذاري سهام قرمز و آبی

سرویس ورزشی «» ـ  هفته گذشته طبق اعلام سازمان خصوصي‌سازي كه متولي واگذاري و آماده‌سازي سهام شركت‌هاست، باشگاه استقلال 42 ميليارد تومان و باشگاه پرسپوليس 45 ميليارد تومان جهت ارائه سهام دو باشگاه در فرابورس قيمت گذاري شدند. آنچه بحث‌ها و واكنش‌هاي فراواني را در محافل ورزشي به همراه داشت و سوالات زيادي را در خصوص نحوه‌ قيمت‌گذاري و علت گران‌‌تر بودن پرسپوليس نسبت به استقلال ايجاد كرد. گويا در ارزش‌گذاري سهام اين دو باشگاه فقط ارزش برند و سرمايه آنها مدنظر قرار گرفته و ميزان بدهي دو باشگاه در قيمت‌گذاري آن لحاظ نشده است. در واقع تنها سرقفلي به همراه برند و سرمايه دو باشگاه مدنظر قرار گرفته است كه سرمايه‌ باشگاه استقلال 10 ميليون تومان و سرمايه پرسپوليس يك ميليون تومان ثبت شده است. براساس مصوبه هيات واگذاري مقرر شده است كه به دليل ابهامات و محدوديت‌هايي كه در صورت‌هاي مالي اين دو باشگاه وجود دارد و قابل پيش‌بيني نبودن بدهي‌ها، تنها ارزش برند دو شركت به همراه مبلغ سرمايه ثبت شده در قالب شركت‌هاي سهامي خاص و عام واگذار شود و كليه بدهي‌ها و دارايي‌هاي مندرج در صورت‌هاي مالي به دولت انتقال داده شود و وزارت ورزش متولي امر تسويه و دارايي‌هاي دو باشگاه باشد. با اين وجود باز هم اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا ارزش‌گذاري پرسپوليس بيش از استقلال در نظر گرفته شده است؟ كارشناسان سازمان خصوصي‌سازي و موسسه‌اي كه ارزش‌گذاري دو باشگاه را انجام داده است، براساس برند باشگاه به ارزش‌گذاري سهم اقدام كرده‌اند در حالي كه در برند يك باشگاه، اسپانسر، تبليغات، استفاده از برند ‌روي كالاي تجاري و تعداد هواداران موثر است. به ‌طوري كه اگر باشگاهي 20 ميليون نفر هوادار داشته باشد و تعدادي از سهام به كانون هواداران داده شود و هر نفر هزار تومان براي خريداري سهم بدهد، رقمي معادل 20 ميليارد تومان نصيب باشگاه مي‌شود. لذا تعداد هواداران نقش اساسي در قيمت‌گذاري سهم دارد و باشگاه پرسپوليس به همين دليل سه ميليارد تومان بيشتر از باشگاه استقلال قيمت گذاري شده است.  فتح الله زاده، سرپرست باشگاه استقلال مسئولان قيمت‌گذار را به علاقه به رنگ قرمز متهم كرده بود اما رئيس موسسه قيمت‌گذار با رد اين اتهام مي‌گويد: «من نه پرسپوليسي هستم و نه استقلالي‌.»