خرید النگو خیابانی را ببینم‌، می‌زنمش !

 گزارش بازی ایران و مالدیو، جنجالی جدید برای جواد خیابانی ساخت. خبرآنلاین .حرف‌های خیابانی در این گزارش درباره دفاع‌ چپ‌های اسطوره‌ای فوتبال ایران‌، نام بردن از حاجیلو و میناوند و از قلم انداختن مجتبی محرمی و البته رضا شاهرودی سبب شد تا این دو به شدت شاکی باشند. مجتبی محرمی که بی‌شک همه ایرانیان او را برترین دفاع چپ ادوار فوتبال ملی ایران می‌دانند و برای درخشش در این پست با پای غیرتخصصی‌‌، سال‌ها ستاره بی‌چون و چرای فوتبال ایران بوده است، حرف‌های خیابانی سبب شده تا محرمی حسابی از دست خیابانی شاکی باشد: «‌او از قدیم هم با من مشکل شخصی داشت و هر بار در گزارش‌هایش به من تکه می‌اندازد. از همان زمان تیم ملی مایلی‌کهن تا الان. مگر می‌شود درباره سمت چپ فوتبال ایران حرف بزنند و اسم من را نگویند؟ این بی‌معرفتی است. این قدر از دستش ناراحتم که اگر ببینمش با او برخورد فیزیکی پیدا می‌کنم. اگر تو خیابان هم ببینمش‌، کتکش می‌زنم.» و شاهرودی هم که اقلاً خود را در تیم ملی صاحب جایگاهی بالاتر از میناوند می‌داند، می‌گوید: «من سال‌ها چپ تیم ملی را بیمه کرده بودم. مگر می‌شود او مرا نگوید. اصلاً ولش کن. خیابانی در حدی نیست که جوابش را بدهم.»