خرید النگو حمله مجدد آل خلیفه به تظاهرکنندگان

نیروهای رژیم آل خلیفه به تظاهرات مسالمت آمیز بحرینی ها در مناطق مختلف حمله کردند. به گزارش شبکه العالم، مناطق مختلف بحرین از جمله “العکر”، “النویدرات”، “المعامیر”، “الماحوز”، “ستره”، روز گذشته شاهد تظاهرات گسترده مردم بود.ساکنان روستای “النبیه صالح” نیز امروز به خیابانها ریختند و تا ورودی اصلی روستا تظاهرات کردند؛ نیروهای آل خلیفه نیز بسوی مردم حمله ور شده و به درگیری با آنها پرداختند.نیروهای امنیتی سرانجام برای متفرق کردن تظاهرکنندگان بسوی آنها گاز اشک آور شلیک کرده، و حتی به منازل مسکونی حمله کردند.