خرید النگو حذف دوربرگردانها از بزرگراههای تهران

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از حذف تدریجی دوربرگردان از بزرگراههای شهر تهران خبر داد و گفت: دوربرگردانها به شدت ایمنی بزرگراهها را کاهش داده و عامل تصادفات بسیاری بودند.سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه ساخت دور برگردان در بزرگراهها راه حل مناسبی برای کاهش بار ترافیکی نیست گفت: با ایجاد تقاطع‌های غیرهمسطح و ایجاد رمپ ولوپ ها، دوربرگردان ها را حذف کرده ایم.وی به احداث سالانه 50 تا 70 تقاطع غیر همسطح در تهران اشاره کرد و گفت: به تدریج تمامی دوربرگردان های سطح بزرگراه های حذف می شود و در حال حاضر نیز تعداد کمی از این دوربرگردان ها در سطح شهر فعال هستند که به زودی آنها نیز غیر فعال می شوند.معاون شهردار تهران در ادامه از حذف دوربرگردان جاده مخصوص کرج – شهرک گلها  خبر داد و گفت: به دلیل استاندارد نبودن این دور برگردان و تصادفهایی که در این منطقه رخ می داد عملیات اجرایی ایجاد تقاطع غیرهمسطح را آغاز کرده ایم که طی یکسال و نیم آینده به بهره برداری می رسد.