خرید النگو جزئیات زلزله امروز کرمان

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله با بیان اینکه پس لرزه های استان کرمان در روزهای آینده ادامه دارد،گفت: زلزله امروز این استان در مرز استان کرمان و هرمزگان در محل تلاقی دو گسل جیرفت و کهنوج رخ داده است.دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به جزئیات زلزله امروز کرمان توضیح داد:زلزله امروز استان کرمان در جنوب این استان در مرز کرمان و هرمزگان در منطقه کهنوج رخ داده است.معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله با بیان اینکه این زلزله با بزرگی 6/4 رخ داده است،اظهار داشت:پهنه ای که در آن زلزله رخ داده است پهنه ای فعال و زمین لرزه امروز جزء زلزله های فوج گونه و یا خوشه ای است که در ادامه زلزله های قبلی رخ داده است. وی با اشاره به زلزله های اخیر این منطقه یادآور شد:از آبان ماه سال گذشته زلزله هایی با بزرگای 4 و 5 ریشتر رخ داده است. زارع با اشاره به گسل این زلزله خاطر نشان کرد: گسل جیرفت دارای روند شمالی و جنوبی است که در امتداد آن به گسل کهنوج با روند شرقی–غربی می رسد که این زلزله ها در محل تلاقی این دو گسل رخ داده است. معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله تا کید بر ادامه این پس لرزه ها در روزهای آینده، افزود: زلزله هایی که به صورت فوج گونه و خوشه ای هستند معمولا بزرگای آن تا 5 است و تا دو ماه آینده انتظار می رود که این پس لرزه ها ادامه داشته باشد. زارع همچنین به بیان بررسی های زمین شناختی این گسل پرداخت و اضافه کرد: گسل جیرفت به طول 100 کیلومتر امتداد یافته است که با توجه به موقعیت شرقی- غربی و لرزه خیزی آن بسیار حائز اهمیت است.